Velkommen til Danvet K/S

Danvet K/S er en gruppe specialiserede og erfarne dyrlæger, som er engagerede i svineproduktionen i Danmark.

Vi stiler mod at tilbyde vore kunder en komplet og effektiv rådgivning for herved at løfte og opretholde besætningens sundhedstilstand og produktivitet til blandt de 25% mest effektive.

Nyheder

Nye ERFA-grupper DANSK og ENGELSK for farestaldsmedarbejdere

Faglig sparring med andre med ansvar i farestalden.

Restkoncentrationer af antibiotika i dansk svinekød

EU har for tetracyklin en MRL-værdi på 100, mens Rusland har en MRL-værdi på kun 10.

ERFA-gruppe for større soholdere

  • Mere end 1800 søer

  • Deltagelse af den person, som har det daglige lederansvar

  • Besætning beliggende i Jylland

            er krav for deltagelse.