Velkommen til Danvet K/S

Danvet K/S er en gruppe specialiserede og erfarne dyrlæger, som er engagerede i svineproduktionen i Danmark.

Vi stiler mod at tilbyde vore kunder en komplet og effektiv rådgivning for herved at løfte og opretholde besætningens sundhedstilstand og produktivitet til blandt de 25% mest effektive.

Nyheder

Nye datoer for medicinhåndteringskursus i Vissenbjerg, Hobro og Kr. Eskilstrup i september og oktober 2019

Kurset er lovpligtigt for medarbejdere i svineproduktionen,

der skal foretage behandling af grise,

og som pr. 01-02-2007 ikke har mindst 6 måneders erfaring i Danmark.

DANVET DATA: Dødelighed hos pattegrise?

Er der sammenhæng mellem fravænningsdag og dødelighed hos pattegrise?

Halthed - infektion eller fysisk skade?

Benproblemer kræver behandlinger. Men har alle, der bliver sprøjtet, infektion?

Eller kan der være andre årsager?