<

Ny omregningsfaktor for tetracyklin træder i kraft januar 201707-12-2016 - 10:42

Den nye omregningsfaktor benyttes fra januar 2017, hvor nye bekendtgørelser træder i kraft. 

I forbindelse med MRSA-aftalen fra april 2015 blev alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance enige om at reducere antibiotikaforbruget for svin med 15 procent fra 2015 til 2018. Aftalen afstedkom etablering af differentieret gult kort i juli 2016.  I beregning af dette vægtes kritiske eller bredspektrede antibiotika hårdere end smalspektrede antibiotika

Tetracyklin skal ifølge MRSA-aftalen helt udfases, og det skal der tages højde for i det gule kort.

Frem til juli 2016 var der ingen ekstra omregningsfaktor for tetracyklin. I de første seks måneder af 2016 steg landbrugets forbrug af stoffet med 3,7 procent. Da en omregningsfaktor på 1,2 blev indført i juli 2016, faldt forbruget i juli med 20 procent fra juni måned.

 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttede i september at skærpe tiltagene for at nedbringe forbruget af tetracyklin yderligere.

 

Fremover vil omregningsfaktoren blive fastsat til 1,5.

 

Den nye omregningsfaktor benyttes fra januar 2017, hvor nye bekendtgørelser træder i kraft. 

<