<

Nye regler for sundhedsrådgivning 30-01-2017 - 08:50

Målrettet dyrevelfærdsindsats erstatter egenkontrol og audit.

Der er pr december 2016 trådt en ny bekendtgørelse i kraft som betyder ændringer for hvordan dyrlægen skal rådgive i besætningerne vedrørende dyrevelfærd. Der er ikke sket ændringer i forhold til reglerne vedrørende besøgsintervaller, de er tilsvarende dem vi kender i dag.

Læs mere klik   her 

<