<

Resistens ?16-03-2017 - 09:45

- set fra den praktiserende dyrlæge.

 

Brugen af antibiotika til dyr og mennesker er i fokus på grund af resistensudvikling, og faren for at vi i fremtiden ikke kan behandle sygdomme. Ved brug af antibiotika vil der altid ske en favorisering af de bakterier, der ikke påvirkes af behandlingen, og der sker dermed en forskydning i balancen mellem bakterier. Mange tiltag gøres derfor i disse år, for at begrænse brugen af antibiotika. Der er dog fortsat behov for behandling mod de sygdomme som er almindeligt forekommende i vore besætninger. Saneringer og brug af vacciner samt andre forebyggende tiltag, er ikke tilstrækkelige til at kunne erstatte brugen af antibiotika i alle besætninger, med den viden vi har i dag. Opgørelser over medicinforbrug viser, at forbruget af antibiotika fortsætter med at falde, og at der over de seneste 5 år er set et fald på over 10%.

 

Læs mere   her

<