<

Medicinhåndteringskursus 1. august på Sjælland19-06-2017 - 09:56

Danvet afholder løbende de lovpligtige medicinhåndteringskurser på dansk og engelsk.

Danvet afholder løbende de lovpligtige 1 dags medicinhåndteringskurser over hele landet, hvor behovet opstår. Kurserne bliver afhold på såvel dansk som engelsk.

Kurset er lovpligtigt for medarbejdere i svineproduktionen, der skal foretage behandling af grise, og som pr. 01-02-2007 ikke har mindst 6 måneders erfaring i Danmark.

 

Læs mere samt tilmelding under fanen Kursus
 

<