<

Kontrolkampagne efterår 201714-08-2017 - 09:42

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2017 (september-november) en kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger.

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2017 (september-november) en kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger. Formålet med kampagnen at fremme ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin. Det skal ske ved at kontrollere og vejlede om:

  • Korrekt registrering af medicinanvendelse

  • Efterlevelse af dyrlægens anvisning/besætningsdiagnoser

  • Erhverves, anvendes eller opbevares ulovlig medicin

  • Flokbehandling af slagtesvin med antibiotika og korrekt dosering

 

Kampagnen har til formål at fremme ansvarlig anvendelse af antibiotika til slagtesvin ved at øge kendskabet til og fokus på antibiotikaresistensproblematikken og hhv. besætningsejers og dyrlæges ansvarsområde.

 

Besætningsejer er ansvarlig for at behandle dyrene korrekt og nøje følge dyrlægens anvisning, mens dyrlægen er ansvarlig for grundlaget, hvorpå antibiotika ordineres og for at instruere besætningsejer grundigt via anvisninger og besætningsdiagnoser.

 

Grundlaget – hvilke regler ses der på?

 

Bekendtgørelse nr. 1532 af 12. december 2016. Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

 

§ 3. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til forhandling af lægemidler.

 

Stk. 2. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

 

§ 4. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning.

 

Stk. 2. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.

 

§ 5. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr indenfor ordineringsperioden, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

 

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, som de er udleveret eller ordineret til, jf. dog stk. 3.

 

§ 6. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som af dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til forhandling af lægemidler, er forsynet med en etiket.

 

Stk. 2. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.

 

§ 10. Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter §§ 3-6.

 

§ 11. Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.

 

§ 13. Ved udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal den besætningsansvarlige underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg.

 

 § 14. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger i besætningen i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

 

 § 15. Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

 

1) Dato for behandlingens indledning og afslutning.

 

2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling).

 

3) Årsag til behandlingen.

 

4) Hvilket lægemiddel, der er anvendt.

 

5) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.

 

 Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen, jf. dog stk. 3, nr. 1, i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

 

Vi må derfor på det kraftigste tilråde, at man får kigget tingene efter endnu en gang. Selv om man er af den opfattelse, at det bliver gjort rigtigt, kan der være småting, der skal rettes. Vores dyrlæger vil selvfølgelig være særligt opmærksomme herpå ved de kommende besøg i besætningerne.

<