<

Glässer – transportsyge. 06-09-2017 - 09:19

Glässer, også kaldet transportsyge ved grise, skyldes bakterien Haemophilus parasuis.

Sygdommen rammer ofte fravænnede grise fra 4 uger op til 20 ugers alderen, men der kan også opstå sygdom hos både yngre og ældre grise, hvis immuniteten i besætningen er lav. Heraf kommer også navnet transportsyge, da udbrud kan opstå i forbindelse med transport af dyr med lav naturlig immunitet.  

Symptomerne på glässer vil ofte være:

 • Høj feber 41.0 °C

 • Nedsat ædelyst

 • Ledbetændelse/hævede led

 • Symptomer på hjernehindebetændelse. Dvs besværet/sitrende gang, ligger på siden med sparkebevægelser, bagoverbøjet hoved

 • Akutte dødsfald

Normalt vil de fleste besætninger kun opleve enkelte grise med ovenstående symptomer. I nogle besætninger, kan der dog opstå udbrud med mange påvirkede grise med øget dødelighed til følge.

 

Opstår der ovenstående symptomer i besætningen, bør der foretages obduktion af dyrlægen med henblik på at stille diagnosen. Et typisk obduktionsfund er gul betændelse i bug- og brysthule som på billedet.

 

Ud fra obduktion er det ikke altid muligt at stille den korrekte diagnose. Derfor er det ofte nødvendigt at sende materiale til laboratoriet. Her skal der gerne indsendes 3-5 ubehandlede grise som forud for aflivning har haft flere af de ovenstående symptomer.

 

Andre sygdomme kan give de samme symptomer som glässer, f.eks:

 

 • Hjernehindebetændelse forårsaget af streptokokker

 • Ødemsyge forårsaget af toxinproducerende E.coli

 • Ondartet lungesyge

 • Rødsyge

Glässer kan optræde som en sekundær sygdom eksempelvis i besætninger med problemer med PRRS, PCV2 eller influenza. Det er derfor rigtig vigtigt, at besætningsdyrlægen inddrages, når der opstår problemer. Det skal sikre, at der stilles den rette diagnose med henblik på, at finde den korrekte behandling.

 

Glässer kan behandles effektivt med almindelig antibiotika. Forebyggende er det muligt at vaccinere.  Indkøbes der avlsdyr til en besætning vil de normalt være vaccineret hos leverandøren. I besætninger med problemer hos pattegrise i farestalden, kan det være en løsning at vaccinere søer og gylte forud for faring, det vil give en beskyttelse af pattegrisene i op til 5 uger. Det er også muligt at foretage vaccination af fravænnede grise.

 

Forebyggende gælder de sammen tiltag som for mange andre sygdomme ved grise.

 

 • Velfungerende søer, der sikrer tilstrækkelig med råmælk til pattegrise

 • God intern smittebeskyttelse, dvs. undgå sammenblanding af forskellige aldersgrupper, undgå fravænnede grise i farestalden

 • God hygiejne omkring faste rutiner herunder hyppigt kanyleskift

 • Fravænning skal foregå til en ren og tør klimastald som er tilstrækkelig opvarmet dvs. en rumtemperatur på 24 °C i to-klimastalde

 • Godt foder, der passer til grisens størrelse, foderskift når grisen har den rette vægt

 • Nem adgang til vand

 • Undgå overbelægning

 

 

 

 

<