ERFA-GRUPPER:

I N V I T A T I O N :

til DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere


Danvet afholder hvert halve år et erfamøde med fokus på farestalden. Gruppen består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfamødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver desuden mulighed for:

  • Faglig sparring med andre DANSK-talende med ansvar i farestalden
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Gennemgang af faglige problemstillinger i forhold til sygdom, fodring, management mv. med fokus på fortsat øget produktivitet i deltagernes egne besætninger
  • Præsentation af egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlægen. E-kontrollen sendes til ugen før mødet.
  • Dyrlægen dykker ekstra dybt i 1-2 emner via PowerPoint præsentationer, hvilket giver mulighed for efterfølgende indbyrdes diskussion.

Mødet vil blive afholdt:

Onsdag d. 11/12 kl. 9.00 ved
Lars Holm
Tangevej 1
6690 Gørding


Har dette interesse kan tilmelding ske online: KLIK HER

Eller via Danvets kontor, tlf. 98 51 29 88.

Tilmelding inden 4/12-19

Opklarende spørgsmål og tilmelding kan ligeledes rettes til Dyrlæge Carsten K. Nielsen, der vil lede erfagruppen.
Vel mødt!

Dyrlæge Carsten K. Nielsen, Danvet.

carsten.nielsen@danvet,

mobil 24 61 67 88.