ERFA-GRUPPER:

I N V I T A T I O N :

til nyoprettet DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere


Grundet tiltagende interesse og gentagende forespørgsler er Danvet nu ved at være på plads med en nyoprettet ERFA gruppe med fokus på farestalden. Gruppen kommer til at består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfa mødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver derudover mulighed for:

  • Faglig sparring med andre DANSK-talende med ansvar i farestalden
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Gennemgang af faglige problemstillinger i forhold til sygdom, fodring, management mv. med fokus på fortsat øget produktivitet i deltagernes egne besætninger
  • Præsentation af egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlægen
  • Dyrlægen dykker ekstra dybt i 1-2 emner via PowerPoint præsentationer, hvilket giver mulighed for efterfølgende indbyrdes diskussion

Næste møde afholdes vest for Storebælt i maj/juni. Dato følger i foråret.


For tilmelding klik her!

Tilmeldinger kan også ske ved henvendelse til Danvets kontor, tlf. 98512988. Spørgsmål og tilmeldinger kan ligeledes rettes til dyrlæge Carsten K. Nielsen, der vil lede møderne, tlf. 24616788.