ERFA-GRUPPER:

I N V I T A T I O N :

til nyoprettet DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere


Grundet tiltagende interesse og gentagende forespørgsler er Danvet nu ved at være på plads med en nyoprettet ERFA gruppe med fokus på farestalden. Gruppen kommer til at består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfa mødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver derudover mulighed for:

  • Faglig sparring med andre DANSK-talende med ansvar i farestalden
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Gennemgang af faglige problemstillinger i forhold til sygdom, fodring, management mv. med fokus på fortsat øget produktivitet i deltagernes egne besætninger
  • Præsentation af egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlægen
  • Dyrlægen dykker ekstra dybt i 1-2 emner via PowerPoint præsentationer, hvilket giver mulighed for efterfølgende indbyrdes diskussion

Første møde vil blive afholdt:
Onsdag den 30. maj kl. 9.00 hos
Lars Langskov Nielsen
Holemarken 24
5450 Otterup

For tilmelding klik her!


eller via Danvets kontor tlf 98 51 29 88.

Opklarende spørgsmål og tilmelding kan ligeledes rettes til Dyrlæge Carsten K. Nielsen, der vil lede erfagruppen.

Vel mødt!

Dyrlæge Carsten K. Nielsen, Danvet K/S

carsten.nielsen@danvet, mobil 24 61 67 88.