Hygiejnekursus

Fra 1. januar 2018 forventes det, at en ny bekendtgørelse træder i kraft, således at et hygiejnekursus bliver obligatorisk for stort set alle, der arbejder med levende svin, både ansatte i svinebesætninger, på samlested, marked eller slagteri samt for chauffører der transporterer levende svin.
Kurset er gratis og kan hentes på SSIs hjemmeside:

https://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20og%20raad%20om%20MRSA/Raadgivning%20om%20MRSA398/Hygiejnekursus.aspx

Der kræves login med NemID.

Kurset har til formål at give viden omkring, hvordan man kan mindske risikoen for at sprede mikroorganismer fra stald til samfund.