Nyheder

Jagtrejser 13-12-2017 - 11:08

Læs her, hvordan du som jæger skal tage dig i agt for undgå at medbringe dødelige smitte til Danmark. ... Læs mere

Resistens 07-12-2017 - 10:28

set fra den praktiserende dyrlæge ... Læs mere

Hygiejnekursus 15-11-2017 - 11:17

Fra 1. januar 2018 forventes det, at en ny bekendtgørelse træder i kraft. ... Læs mere

Grænseværdier for dødelighed hos svin 15-11-2017 - 11:03

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk ... Læs mere

Udnyttelse af farestalden 30-10-2017 - 11:17

Hvor godt udnytter du din farestald? ... Læs mere

Kursus i dybdeinseminering 27-10-2017 - 10:51

Danvet kan nu tilbyde at afholde kurser i dybdeinseminering (intrauterin inseminering) af søer. ... Læs mere

Nye ERFA-grupper DANSK og ENGELSK for farestaldsmedarbejdere 05-10-2017 - 09:14

Faglig sparring med andre med ansvar i farestalden. ... Læs mere

Restkoncentrationer af antibiotika i dansk svinekød 19-09-2017 - 14:58

EU har for tetracyklin en MRL-værdi på 100, mens Rusland har en MRL-værdi på kun 10. ... Læs mere

ERFA-gruppe for større soholdere 19-09-2017 - 10:55

Mere end 1800 søer Deltagelse af den person, som har det daglige lederansvar Besætning beliggende i Jylland             er krav for deltagelse.   ... Læs mere

Glässer – transportsyge. 06-09-2017 - 09:19

Glässer, også kaldet transportsyge ved grise, skyldes bakterien Haemophilus parasuis. ... Læs mere

Nye ERFA-møder i Stubbekøbing og Ringkøbing i september 16-08-2017 - 12:43

for engelsktalende personale ... Læs mere

Kontrolkampagne efterår 2017 14-08-2017 - 09:42

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2017 (september-november) en kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger. ... Læs mere

Smittebeskyttelse 27-07-2017 - 09:44

Vurdering af smittebeskyttelse i danske svinebesætninger. ... Læs mere

Blodforgiftning og hjernehindebetændelse 26-06-2017 - 11:01

– hvad kan man gøre? ... Læs mere

Medicinhåndteringskursus 1. august på Sjælland 19-06-2017 - 09:56

Danvet afholder løbende de lovpligtige medicinhåndteringskurser på dansk og engelsk. ... Læs mere

Fravænning uden zink 31-05-2017 - 08:14

Brugen af zink i forbindelse med fravænning har været meget omdiskuteret i de sidste par år. ... Læs mere

Jernmangel giver lavere tilvækst 02-05-2017 - 09:43

Forsøg i sobesætninger ... Læs mere

Grænser, gult kort og Colivet-forbud 06-04-2017 - 10:52

Pr. 31. december 2017 ændres i vægtningen for beregning af ADD for visse grupper af antibiotika. ... Læs mere

Tuberkuloselignende forandringer 23-03-2017 - 13:35

Årsagen til Tuberkuloselignende forandringer hos slagtesvin er fundet. ... Læs mere

1 2