Nyheder

Ventilation og overbrusning. 11-06-2018 - 08:40

Aktuelt i sommervarmen ... Læs mere

Forekomst af dødfødte 06-06-2018 - 08:29

Sammenhæng mellem bakterier i urinen hos søer og forekomst af dødfødte. ... Læs mere

DYREVÆRNSSAGER 30-05-2018 - 08:12

– undersøgelse af skader på dyrene ... Læs mere

LANGE HALER – HVORDAN? 26-04-2018 - 09:32

Danvet deltager i en fokusgruppe under SEGES . ... Læs mere

Nyt fra DANVET DATA 23-04-2018 - 10:56

- hjemmeavlede eller indkøbte polte? ... Læs mere

Hygiejnekursus inden udgangen af Marts 2018! 22-03-2018 - 11:17

Find link her på siden.   ... Læs mere

Medicinhåndteringskursus på engelsk i Hobro 19. juni 2018 21-03-2018 - 13:21

sidste kursus inden sommerferien! ... Læs mere

Danvet Årsmøde 13-03-2018 - 11:41

Den 9. marts 2018 har Danvet K/S afholdt årsmøde med stor tilslutning. Var du forhindret i at deltage, eller vil du gerne gense et eller flere af foredragene, så kan du se dem her ... Læs mere

Fokus på sygestier 05-03-2018 - 10:19

Kontrol 1. april til 30. september af håndtering af syge og tilskadekommende dyr. ... Læs mere

EU har fokus på halekupering af grise 27-02-2018 - 14:44

Ifølge en opgørelse fra 2017 halekuperes over 85 % af grisene i en række EU-lande, herunder Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Omfanget af halekupering ligger dermed på et niveau, som må betegnes som rutinemæssig halekupering. ... Læs mere

Nyt veterinærforlig 22-01-2018 - 08:41

indgået i december 2017 ... Læs mere

Jagtrejser 13-12-2017 - 11:08

Læs her, hvordan du som jæger skal tage dig i agt for undgå at medbringe dødelige smitte til Danmark. ... Læs mere

Resistens 07-12-2017 - 10:28

set fra den praktiserende dyrlæge ... Læs mere

Grænseværdier for dødelighed hos svin 15-11-2017 - 11:03

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk ... Læs mere

Udnyttelse af farestalden 30-10-2017 - 11:17

Hvor godt udnytter du din farestald? ... Læs mere

Medicinhåndteringskursus på engelsk i Hobro og Stubbekøbing 26-10-2017 - 15:27

20. marts og 11. april 2018   ... Læs mere

Restkoncentrationer af antibiotika i dansk svinekød 19-09-2017 - 14:58

EU har for tetracyklin en MRL-værdi på 100, mens Rusland har en MRL-værdi på kun 10. ... Læs mere

ERFA-gruppe for større soholdere 13. marts 2018 19-09-2017 - 10:55

Ny gruppe med ledige pladser! ... Læs mere

1 2