< Tilbage

Økologisk svineproduktion 28-09-2016 - 15:00

Økologisk landbrugsproduktion er i fremgang, herunder er især svineproduktionen de senere år øget.
 

Dels skyldes det, at efterspørgslen stiger både på hjemmemarkedet samt eksportmarkedet. Dels er der fra flere konventionelle produktioner interesse for omlægning grundet den økonomiske krise. Det er primært konventionelle producenter, der står med nedslidte produktionsanlæg og høj gæld, der bliver tvunget til at tage et valg iht. den fremtidige drift af deres landbrugsproduktion.

Arealmæssigt er det knap. 7 % af det danske jordbrug, der drives økologisk. Arealet er steget fra ca. 142.000 hektar i 2008 til 178.000 hektar i 2014.

Den økologiske svineproduktion er steget fra 38.000 slagtninger i 2005 til 124.000 slagtninger i 2015. Prognosen for år 2020 er 200.000 slagtninger. Antallet af økologiske søer er ca. 7000 stk.

Produktiviteten i de økologiske besætninger var i 2013 21,2 fravænnede grise pr. årsso mod 30,2 fravænnede grise hos de konventionelle producenter.
 

Regler vedrørende økologisk svineproduktion:
Foder:

 • Foderet skal bestå af mindst 100 % økologisk producerede råvarer mht. korn og grovfoder.
 • Af proteindelen skal 95 % være økologisk. Dette er en dispensation som udløber ultimo 2017.
 • Foderet må ikke indeholde GMO afgrøder.
 • Der skal være adgang til grovfoder ad. lib.
 • Fiskemel er tilladt.
 • Blodprodukter samt animalsk fedt

 

Krav til arealer/opstaldning:

 

 • Pattegrise skal have mindst 7 ugers diegivningstid.
 • En diegivende so skal have minimum 300 m2.
 • Kupering af grisenes haler er ikke tilladt.
 • Tandslibning er ikke tilladt.
 • Søer og pattegrise skal være på friland i hytter.
 • Avlsdyr må gerne købes ind fra ikke-økologiske besætninger i begrænset omfang.
 • Ikke-diegivende avlsdyr skal være på græs fra 15. april til 1. november. I vinterperioden kan de lukkes ind. Af hensyn til miljøet skal der hvert år flyttes til nye arealer.

 

Veterinære forhold:

 • Økologiske besætninger kan godt være underlagt SPF systemet, under reglerne for SPF friland.
 • Zink må anvendes til håndtering af Coli-fravænningsdiarre. Må højst ordineres til 14 dages brug, må opbevares i 35 dage på besætninger med sundhedsrådgivningsaftale (SRA), hvis der foreligger en skriftlig behandlingsplan. Brugen skal noteres i medicinlogbog men tæller ikke med i behandlingsregnskabet.

 • Forebyggelse af Coccidiose hos pattegrise må anvendes. Coccidie præparater må opbevares højst 35 dage, såfremt besætningen har SRA og diagnose samt handlingsplan foreligger. Behandlinger tæller ikke med i behandlingsregnskabet, men skal noteres i medicinlogbog.

 • Smertestillende må anvendes. Behandlinger tæller med i behandlingsregnskabet og skal indledes af dyrlæge med undtagelse af smertestillende ved kastration, som hverken skal opstartes af dyrlæge eller tæller med i behandlingsregnskabet, men skal registres i medicinlogbog.

 • Medicinske behandlinger med antibiotika (AB). Dyrlægen skal opstarte behandlingen og kan derefter udlevere AB til max. 5 dage eller ordinere AB (hvis behandlingsvarighed skal være over 5 dage) til efterbehandling til identificerede dyr. Behandles et dyr 2 gange inden for 14 dage efter opstart af behandling mod samme lidelse, tæller det stadig som 1 behandling, også hvis der benyttes andet lægemiddel end det oprindelige. Behandles dyret mod 2 forskellige lidelser, tæller det for 2 behandlinger. Behandles dyret efter 14 dage mod samme lidelse tæller det for 2 behandlinger.

 

Ved AB behandling af søer må en so max. modtage 3 behandlinger pr. år.
Ved AB behandling af smågrise og slagtesvin isættes øremærke af dyrlægen. Der må max. være en behandling pr. dyr, overstiges dette kan dyret ikke sælges som økologisk.
 

 

Om sommeren skal der være adgang til afkøling dvs. ”brusebad” eller mudderbad.

 

Efter fravænning kan

 

 

< Tilbage