< Tilbage

Influenza ved nyfravænnede grise28-11-2016 - 09:32

Influenza og blodforgiftning ved nyfravænned grise giver større udfordringer i vinterhålvåret.

Læs mere ...

Influenza  giver altid større udfordringer i vinterhalvåret.

 

November måned har budt på masser af nedbør og frostgrader nogle af dagene.

Med de lavere udetemperaturer bliver der skiftet mindre luft i staldene, og dermed stiger koncentrationen af skadelige gasser, luftvejsbakterier og vira i den luft, der er i staldene.

Koldt og vådt vejr er ideelt til at føre virus over lange afstande. Dermed er der en større risiko for nyinfektion af en svinebesætning med influenzavirus i vinterhalvåret.

Problemer med infektion med influenzavirus ses ofte i klimastalden ved de nyfravænnede grise.

Det er en kendsgerning, at der kan påvises influenzavirus ved de nyfravænnede grise, selv om søerne er regelret vaccineret mod influenzavirus. Influenzavirus kan også påvises ved grise, som ikke viser symptomer på influenza.

Om infektion med influenzavirus ved de nyfravænnede griser slår an og giver sygdom (influenza) afhænger af flere faktorer:

 

1.   Load med influenzavirus fra farestalden. I tilfælde af problemer med influenza ved de nyfravænnede grise, er det meget vigtigt, at der bliver strammet op på de procedurer, der er for flyt med pattegrise i farestalden: Byt kun grisene enkeltvis mellem kuldene de første 3-4 levedøgn. Sultgrise ældre end 3-4 dage skal samles ved en opsamlingsammeso. Som opsamlingsammeso til sultgrise < 1 uge kan med fordel benyttes en ældre so, som har faret for 12-24 timer siden. Som opsamlingsameso til sultgrise > 1 uge bruges en opsamlingsammeso, hvor opsamlingsammesoens egne grise er gamle nok til fravænning.

 

2.   Sørg for at have maksimal belægning i klimastalden med de nyfravænnede grise fra starten af. Fyld aldrig en klimastald halvt op ved fravænning.

 

3.   Ammegrise, som fravænnes i ugens løb, skal indsættes i den klimastald, hvor der sidst er fravænnet grise og aldrig indsættes i en tom klimastald, hvor der senere bliver fravænnet til.

 

4.   Sørg for en passende minimumsventilation i klimastalden med de nyfravænnede grise. Luften må aldrig føles fugtig og stram i en klimastald. Er luften fugtig eller stram, skal ventilationen sættes op, hvilket samtidig nødvendiggør mere varmetilførsel til klimastalden for at holde den ønskede rumtemperatur.

 

5.   Klimastalden skal udtørres ved mindst 30 grader i 2 døgn umiddelbart inden, der indsættes et nyt hold fravænnede grise.

 

Når der er problemer med influenza ved de nyfravænnede grise, viser det sig ved en øget forekomst sekundære bakterielle infektioner ved grisene. Ved obduktion af nyfravænnede grise (fravænnet < 2 uger siden) findes en øget  forekomst af grise med blodforgiftninger. Obduktionsfundet ved blodforgiftninger er betændelse i hjertesæk og bryst- og bughule. Ved dyrkning fra disse blodforgiftninger kan både findes Glæsser, Streptokokker og Pasteurella og i sjældne tilfælde ved fravænnede grise også E. coli.

 

Netop i år har vi haft mange tilfælde af blodforgiftninger ved de nyfravænnede grise i oktober og november. Problemer med blodforgiftninger ved de nyfravænnede grise nødvendiggør selvfølgelig en her og nu behandling med antibiotika, men det er dog mindst lige så vigtigt, at man får adresseret punkterne 1-5, som er beskrevet ovenfor.

 

< Tilbage