< Tilbage

Hjerteklapbetændelse07-12-2016 - 11:07

Hjerteklapbetændelse er et fænomen der ses i de fleste besætninger. Enten sporadisk, eller med højere frekvens.

 

C:\Users\Charlotte Glenting\Desktop\Hjerteklapsbetændelse 1.jpg

Når en gris får blå ører er det et signal om at den ikke er i stand til at sende tilstrækkelige mængder iltet blod rundt i kroppen. Den lukker således af for kredsløbet til de dele af kroppen den bedst kan undvære, for at forsøge at sikre ilttilførslen til hjernen og kroppens organer. Baggrunden for dette kredsløbssvigt kan findes i flere forskellige lidelser eller defekter i lunger og hjerte, men i praksis skyldes problemet ofte at grisen har haft blodforgiftning, der har udviklet sig til en hjerteklapbetændelse.

 

Når bakterier føres rundt med blodet kan de sætte sig på hjerteklapperne, hvor de sammen med betændelsesstoffet fibrin kan danne store, blomkålsagtige klumper. Disse klumper ødelægger hjertets envejs-pumpefunktion, da blodet begynder at suse tilbage gennem de utætte skodder. Som følge af dette opstår kredsløbssvigt, og en livstruende situation. Diagnosen er nem at stille ved obduktion.

C:\Users\Charlotte Glenting\Desktop\Hjerteklapsbetændelse 2.jpg

 

Hjerteklapbetændelse kan ses hos en enkelt gris af og til, men det kan også være et besætningsproblem. Både unge og voksne dyr kan rammes. Da infektionen oftest skyldes rødsyge eller streptokokker behandles med penicillin i høj dosis. Det kan være vanskeligt at opnå gode behandlingsresultater, da sygdommen ofte er fremskreden når symptomerne er tydelige, så i situationer hvor hjerteklapbetændelse ses som et besætningsproblem må der laves en fokuseret indsats.

 

< Tilbage