< Tilbage

Forekomst af dødfødte06-06-2018 - 08:29

Sammenhæng mellem bakterier i urinen hos søer og forekomst af dødfødte.

I en ny dansk undersøgelse har man kigget på 1.267 søer i 4 udvalgte besætninger med nedsat faringsprocent og for mange omløbere. Man fandt at 26,3 % af søerne havde bakterier i urinen. Disse søer havde en statistisk forhøjet forekomst af dødfødte (odds-ratio 1,27). Man kunne ikke påvise negativ effekt på faringsprocent, omløberprocent, fravænning-til-1. løbnings-interval eller kuldstørrelse for disse søer.

 

Det kan konkluderes at frekvensen af søer med bakterier i urinen er ganske høj i nogle besætninger, og at det ved reproduktionsproblemer altid er relevant at gennemgå hygiejnen omkring løbning og i lejearealerne, samt sikre at vandtildelingen i alle staldafsnit er tilstrækkelig. Endvidere skal der reageres ved tegn på infektioner i urinvejene. Dette kan være blod i urinen, kvittering af en pusklat på gulvet i slutningen af urinering, eller pludselige dødsfald blandt søer uden anden erkendbar årsag. Det skal dog understreges at der er mange andre forhold der også kan påvirke niveauet af dødfødte.

< Tilbage