< Tilbage

Ventilation og overbrusning.11-06-2018 - 08:40

Aktuelt i sommervarmen

Sommeren er over os, og med temperaturer sidst i tyverne øges risikoen for bakterievækst i foder og stibund, samt faren for at dyrene oplever varmestress med ubehag, nedsat præstation og øget dødelighed til følge.

 

Men hvad er det lovgivningen siger om krav til ventilation og overbrusning? Nedenstående gælder i ALLE stalde, uanset hvornår de er taget i brug.

 

Klima og ventilation:

 

  • Alt automatiseret eller mekanisk udstyr skal efterses mindst én gang om dagen.
  • Ved mekanisk ventilation skal der være et passende reservesystem, der gør det muligt at sikre en udluftning, der er tilstrækkelig til at bevare dyrenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter.
  • Der skal være et alarmsystem, der alarmerer ved systemsvigt. Alarmsystemet skal testes regelmæssigt.

  • Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene.

Overbrusning:

  • I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.
  • For drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

 

< Tilbage