< Tilbage

Nyheder i efteråret 201820-08-2018 - 08:41

Kontrol med brugen af zinkoxid til fravænnede grise i efteråret 2018.

Ny PPV-Rødsyge-leptospirose vaccine

 

Fødevarestyrelsen besøger i månederne september til november 2018 200 svinebesætninger med fravænningsgrise.

Vejlednings- og kontrolbesøgene skal se på, om landmændene følger dyrlægens anvisninger, registrerer anvendelsen af, samt opbevarer, opblander og tildeler zinkholdige lægemidler korrekt. Der vil blive kontrol af hjemmeblandere for krydskontaminering med zinoxid mellem blandinger. I relevante aldersgrupper i disse besætninger tænkes udtaget foderprøver, der undersøges for indhold af zinkoxid. Hvis man har flere chr-numre med fravænnede grise er det vigtigt, at der er ordination til hvert enkelt af disse besætninger.

 

Lægemiddelzink bliver iblandet i fravænningsfoderet med en fast dosering, men da ikke alle grise æder lige meget fravænningsfoder grundet forskellig fravænningsvægt vil det medføre, at perioden med behandling kan variere i mellem grise/stier. Derudover kan doseringen variere i forbindelse med foderskiftet fra fravænningsfoderet til fase 2 foder. For at overholde gældende lovgivning er det nødvendigt, at besætningsdyrlægen i sin anvisning/besætningsdiagnose beskriver hvordan landmanden skal fodre sige smågrise med zinkholdigt fravænningsfoder og hvornår og hvordan han skal skifte grisene til fase 2 foder uden zink.

 

Vi vil ved kommende besætningsbesøg gennemgå dette, således at eventuelle fejl kan rettes.

 

 

Ny PPV-Rødsyge-leptospirose vaccine

Der er netop lanceret en nyudviklet vaccine mod hele 3 sygdomme hos søer: Rødsyge (E. rhusiopathiae), smitsom fosterdød (Parvo-virus) og leptospirose.

Vaccinen er færdigblandet, klar til brug og eneste vaccine på markedet, der dækker alle 3 sygdomme. Ydermere er det den eneste leptospirose-vaccine til svin, der har opnået markedføringstilladelse og dermed ikke kræver specialtilladelse for at blive ordineret af dyrlægen. Dette betyder, at der ikke længere er krav om dokumentation for tilstedeværelse af smitte for at kunne få lov at vaccinere søer mod leptospirose. Vaccinen må anvendes under drægtighed.

Dosis er 2 ml. Det anbefales at basisvaccinere polte med 2 vaccinationer, henholdsvis 6-8 uger og 4 uger før første løbning, og derefter revaccinere halvårligt med Porcilis® Ery+Parvo+Lepto.

Vaccinen er en videreudvikling af den velkendte Porcilis® Ery Parvo Vet. Dette betyder, at man med den nye vaccine kan opnå ekstra beskyttelse mod leptospirose oven i sin standard vaccination mod rødsyge og parvo.

Leptospirose giver reproduktionsproblemer i varierende form, for eksempel en stigning i aborter, dødfødte eller svagtfødte grise, omløbere eller reduceret kuldstørrelse.

Kontakt din dyrlæge for yderligere information om Porcilis® Ery+Parvo+Lepto og muligheden for anvendelse i din besætning. Vaccinen er klar til salg fra 10. august 2018.

< Tilbage