< Tilbage

Lokalbedøvelseskursus10-12-2018 - 08:09

Status på Lokalbedøvelseskurserne

I Danvet har i løbet af efteråret haft stor fokus på at få afholdt lokalbedøvelseskurser i vores sobesætninger inden 1. januar 2019. Vi er ved at være i mål, og vil nu kort genopfriske de vigtigste punkter i forbindelse med anvendelse af lokalbedøvelse ved kastration:

 

 • 0,5 ml (procamidor) eller 0,3 ml (pronestetic) lokalbedøvelse i hver testikel 5 min. før kastration.

 • Anvend 25G kanyler (16 mm x 0,5mm).

 • Anvend nitrilhansker.

 • Automatsprøjte som kan indstilles til 0,5 ml

 • Anvend Kastrationsbænk – for de ansattes sikkerhed, samt ordentlig fiksering af grisen.

 • Skift kanyler og skalpeller ofte.

 • Testiklerne skal indsamles og smides i Daka containeren.

 • Få sat anvendelse af lokalbedøvelse i system, så det foregår på en effektiv måde og tidsforbruget minimeres.

Det er vigtigt, at kursisterne har været på det almindelige Medicinhåndteringskursus samt er min 18 år ved anvendelse af lokalbedøvelse ved kastration. Medicinhåndteringskurserne afholdes en gang i kvartalet på vores kontor i Hobro.

 

Hygiejnekursus samt smittebeskyttelse

Vi oplever, at en del af de ansatte i vores besætninger ikke har nået at få taget hygiejnekurset på Statens Serum Instituts hjemmeside inden 1. april 2018. Vi kan informere, at der nu er adgang til kurset igen via www.ssi.dk. Vi opfodrer til, at kurset gennemføres hurtigst muligt, hos dem der mangler.

 

Der skal logges på med Nem ID, og I skal huske at printe jeres kursusbevis efterfølgende. Disse skal fremvises ved behov, ligesom kursusbeviser for Medicinhåndteringskursus samt Lokalbedøvelseskursus skal ligge i besætningerne.

 

Der vil fortsat være stor fokus på MRSA i de danske svinebesætninger, samt forebyggelse af smittespredning. I alle vores besætninger skal der fortsat foreligge en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som skal auditeres af besætningsdyrlægen samt være forrum tilgængelig, som lever op til lovkrav:

 

 • Ren samt uren zone adskilt tydeligt
 • Håndvask med varmt og koldt vand

 • Hånddesinficering

 • Papirhåndklæder

 • Tøj og fodtøj tilgængeligt (rent!)

 • Faciliteter til støvle- og tøjvask.

 

 

< Tilbage