Nyheder

Nyt fra DANVET DATA 23-04-2018 - 10:56

- hjemmeavlede eller indkøbte polte? ... Læs mere

Hygiejnekursus inden udgangen af Marts 2018! 22-03-2018 - 11:17

Find link her på siden.   ... Læs mere

Medicinhåndteringskursus på engelsk i Hobro 19. juni 2018 21-03-2018 - 13:21

sidste kursus inden sommerferien! ... Læs mere

Danvet Årsmøde 13-03-2018 - 11:41

Den 9. marts 2018 har Danvet K/S afholdt årsmøde med stor tilslutning. Var du forhindret i at deltage, eller vil du gerne gense et eller flere af foredragene, så kan du se dem her ... Læs mere

Fokus på sygestier 05-03-2018 - 10:19

Kontrol 1. april til 30. september af håndtering af syge og tilskadekommende dyr. ... Læs mere

EU har fokus på halekupering af grise 27-02-2018 - 14:44

Ifølge en opgørelse fra 2017 halekuperes over 85 % af grisene i en række EU-lande, herunder Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Omfanget af halekupering ligger dermed på et niveau, som må betegnes som rutinemæssig halekupering. ... Læs mere

Nyt veterinærforlig 22-01-2018 - 08:41

indgået i december 2017 ... Læs mere

Jagtrejser 13-12-2017 - 11:08

Læs her, hvordan du som jæger skal tage dig i agt for undgå at medbringe dødelige smitte til Danmark. ... Læs mere

Resistens 07-12-2017 - 10:28

set fra den praktiserende dyrlæge ... Læs mere

Grænseværdier for dødelighed hos svin 15-11-2017 - 11:03

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk ... Læs mere

Udnyttelse af farestalden 30-10-2017 - 11:17

Hvor godt udnytter du din farestald? ... Læs mere

Medicinhåndteringskursus på engelsk i Hobro og Stubbekøbing 26-10-2017 - 15:27

20. marts og 11. april 2018   ... Læs mere

Restkoncentrationer af antibiotika i dansk svinekød 19-09-2017 - 14:58

EU har for tetracyklin en MRL-værdi på 100, mens Rusland har en MRL-værdi på kun 10. ... Læs mere

ERFA-gruppe for større soholdere 13. marts 2018 19-09-2017 - 10:55

Ny gruppe med ledige pladser! ... Læs mere

Glässer – transportsyge. 06-09-2017 - 09:19

Glässer, også kaldet transportsyge ved grise, skyldes bakterien Haemophilus parasuis. ... Læs mere

Kontrolkampagne efterår 2017 14-08-2017 - 09:42

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2017 (september-november) en kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger. ... Læs mere

Smittebeskyttelse 27-07-2017 - 09:44

Vurdering af smittebeskyttelse i danske svinebesætninger. ... Læs mere

Blodforgiftning og hjernehindebetændelse 26-06-2017 - 11:01

– hvad kan man gøre? ... Læs mere

1 2 3