Sammenligning af slagtedata fra konventionelle contra økologiske opdrættede grise...

Lis Alban har foretaget en undersøgelse af slagtedata for at afdække parametre omkring velfærd. Undersøgelsen blev offentlig gjort på en europæisk svinekongres i 2015.
Der blev påvist 13 forskellige læsioner hvor økologiske grise havde signifikant større forekomst. Disse var bl. a. ribbensbrud, halelæsioner, kronisk infektiøs ledbetændelse, gamle brud, knoglemarvsbetændelse, kronisk bughindebetændelse, kronisk hjertesæksbetændelse.
4 læsioner var hyppigere i konventionelle grise. Af disse kan nævnes byld i ben/tå , brok og ar.

Der konkluderes, at årsagen til den højere forekomst i økologiske grise kunne være manglende halekupering, manglende holddrift, våde og glatte gulve, skader fra søerne i dieperioden. Der konkluderes endvidere, at flere af læsionerne kunne relateres til bakterielle infektioner. Disse infektioner ville kunne behandles med antibiotika. Dette indikerer, at antibiotikaforbruget i økologiske grise er for lavt.