3 SKARPE OP MOD JUL:

Der er flere og flere udfordringer med luftvejslidelser blandt pattegrisene i farestalden. Det er primært ”børnesygdomme”, som ikke betyder ret meget for grisene. Dette ændrer sig dog, hvis der gås på kompromis med klimaet. Vi oplever, at flere og flere grise bliver langhårede og falder fra, ligesom der opstår flere ”snøftere” og diarre hold.
Så det er på høje tid at få gået gulvvarmen igennem, en fremløbstemperatur på ca. 42 grader hos de mindste er nødvendigt.
Grise med særlige behov, det være sig de mindst fødte eller syge grise har brug for hundehulsplader.
Stort set alle farestier har etableret pattegrisehuler, og heldigvis har de fleste efterhånden også fået etableret integreret varmelampe. Det har så desværre haft den negative effekt, at når varmelampen slukkes, og grisene bliver store, ja så puffer de varmelampe eller dækpladen væk fra hullet. Det gør, at der opstår en skorstenseffekt, og så har pattegrisehulen meget begrænset effekt. De huller skal simpelthen lukkes. Der er flere løsninger, fx kan der stilles en herregårdsflise ovenpå hver hule, som så kan holde på dækpladen. Der kan også laves en løsning noget lignende en ledningsholder, hvor pladen holdes fast ved, at der drejes noget ind over pladen.

Det næste stykke tid vil FVST køre en målrettet kontrol, hvor håndteringen af syge dyr kontrolleres. Sørg derfor for at have et ekstra vågent øje på at få indsat de syge grise i sygestier. Ligesom det altid er en god ide at gennemgå kvaliteten af sygestierne. Er der varmekilde, blød bund og tilstrækkelig lav belægning?
I øvrigt var det sådan tidligere, at nogle af de større regelryttere krævede en hel sygesti fri for at dække lovgivningen om, at der altid skal være en ledig sygesti i besætningen. Det er nu blevet afgjort ved domstolene, at så længe der bare er én ledig plads i sygestien, er det tilstrækkeligt. Så hvis der er plads til maksimalt 3 pladser i sygestien, og der er 2 dyr i den, ja så er lovgivningen vedrørende, at der altid skal være en ledig sygesti, opfyldt.

I flere besætninger er der fra tid til anden problemer med adfærdsmæssige problemer såsom halebid, flankesut og øresår. Her har det i flere besætninger vist sig, at tildeling af roepiller til de ramte hold kan virke hæmmende på problemet. Årsagen til dette er jo nok, at når grisene får noget fyld i maverne, ja så tænker de mere på at sove end på at lave ballade. Måske de kommende julefrokoster ville virke på samme måde på os, i hvert fald hvis vi undlader alkoholen.


    GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!