Afrikansk svinepest i Litauen.

Rusland har lukket grænsen for Svinekød fra EU på grund af udbrud Afrikansk svinepest (ASF) i en Litauisk besætning. Der er samtidig fundet flere vilde orner med ASF i det østlige Polen.

I det centrale Rusland spreder ASF sig fortsat. Ud over to besætninger er der funder ASF i 3 døde vild orner i Rostov regionen og 6 døde orner i Tula. I en besætning er der slået 57.000 grise ned. Det sidste udbrud i Tula kan få store konsekvenser for smitte udbredelsen, da en nu smittet besætning har leveret grise til 4 andre Regioner.

Sammen med import stoppet fra EU har det betydet, at priserne på svine kød steget med 15-20 %. Samtidig er svinenoteringerne i Europa dalet.

Vær opmærksom på at de udenlandske lastbiler, besøgende samt ansatte, der har været på ferie i de ramte områder, overholder gældende karantæneregler. Det er yderst vigtigt, at der ikke medbringes fødevarer, som kan frembyde en risiko for smitte overførsel.

Pig Progress Feb. 2014/HB