Nyhedsbrev

Nyheder fra amerikansk svineproduktion

PRRS:

Amerikanske dyrlæger har stor erfaring i praktisk håndtering og sanering af PRRS fra sohold. Ved udbrud og ved saneringer bruges et koncept, der kaldes ”load, close and homogenize”. Det går ud på at alle avlsdyr, der skal bruges de kommende 200 dage, samt alle søer vaccineres med levende PRRS vaccine 2 gange med 4 ugers mellemrum. Efter de 2 vaccinationer har alle søer og polte samme immunstatus og de næste 200 dage tilføres ingen dyr, som er modtagelige overfor PRRS. Efter 200 dage vil alle de smittede og vaccinerede dyr have clearet sig fra PRRS virus, og hvis der er udført en tilstrækkelig virusmanagement i farestalden, vil der ikke længere være PRRS virus i soholdet. Derefter kan der indsættes PRRS frie polte, og besætningen kan saneres, hvis dette ønskes. Hvis der er stor risiko for, at besætningen bliver reinficeret med PRRS, sanerer de ikke soholdet, men sørger i stedet for at holde immuniteten så høj som muligt. Dette gøres ved at vaccinere alle søer i soholdet 3-4 gange årligt mod PRRS.

PED

Det er en virussygdom, som ramte rigtig mange amerikanske farme sidste efterår og vinter. Det er forårsaget af en Corona virus, som giver et meget akut forløb, der i løbet af 1-2 døgn rammer alle grise i farestalden. Tilsyneladende har der ikke været udbrud henover sommeren, men det frygtes nu, at der i løbet af efteråret og vinteren vil ske nye udbrud. Smitten har blandt andet været gennem blodplasma i fravænningsfoderet, så det er taget helt ud af foderblandingerne.

Det håndteres på følgende måde hvor dag 0 er dagen, hvor farmen rammes:

  • Dag 0; Alle grise over 7 dage fravænnes og fjernes fra farmen. Alle yngre grise aflives, da alle disse alligevel vil dø af infektionen.
  • Dag 0-16: Alle grise aflives ved fødsel.
  • Tarmsæt fra syge grise blendes og gives til alle søer 3 gange i løbet af drægtighed samt til alle polte på mellem 6 og 30 uger. Der bruges en tyndtarm pr 15 søer. Dette gøres for at danne immunitet og dermed råmælksantistoffer, som beskytter pattegrisene.
  • Dag 17, tillad pattegrise at overleve. (dag 14 for søer, dag 21 for gylte). Virusmanagement i farestalden følges slavisk.
  • Ved rengøring bruges sæbe, varmt vand, Virkon S og kalk.
  • 6-8 uger efter udbrud fravænnes negative grise, og PED er saneret ud af besætningen

Circovirus, PCV2

Der vaccineres flere og flere søer og polte mod circovirus i USA. Ca. 60 % af alle polte vaccineres ind i besætningerne med en enkelt dosis, på samme tidspunkt som der gives mod parvo- og rødsyge. Antallet af besætninger, hvor der vaccineres søer, er ligeledes stigende. Det er sket efter, at undersøgelser har vist, at forekomsten af circovirus i blodet er større blandt kuld, hvor der er mange dødfødte grise end i kuld med mange levendefødte grise. Søerne vaccineres en gang om året på samme dag.

Amerikanerne er ved at falde ned af stolen, når vi beretter, at ”kun” 50 % af de danske grise bliver vaccineret mod PCV2. Over 95 % af de amerikanske grise er vaccineret, og det er ikke en diskussion om det skal gøres eller ej. Prisen for vaccination mod circovirus er stort set identisk med den, der ses i Danmark, så det er ikke her, årsagen skal findes. En af årsagerne er nok, at der er et større sygdomstryk i USA, samt at enhederne og systemerne generelt er lidt hårdere. Det gør, at der er øget behov for vaccination. Ligeledes må vi erkende, at amerikanerne er langt bedre til at måle på resultater og generelt finder sig i mindre ”slinger i valsen”. Circovirus er et problem for alle verdens grise i større elle mindre grad, men når vaccination kan fjerne dette problem, ja så vælger amerikanerne at vaccinere. Det er en sygdom, som vi i Danmark skal være ekstra opmærksomme på, og der bør udtages blodprøver for at afdække, hvor meget circovirus der er i besætningen.