Nyheder

Nyt produkt giver mulighed for at brunstsynkronisere polte.

Udnyttes din farestald godt nok? – Stabilt polteflow er en forudsætning.
Optimal udnyttelse af farestalden er kun muligt såfremt, der kommer et konstant antal søer til faring hver gang, dvs. stor variation i antallet af søer, der indsættes, er uhensigtsmæssigt for det samlede produktionsresultat.
Opretholdelse af et stabilt polteflow er en vigtig faktor for optimering af produktionsresultater.
Øget fokus på poltemanagement har de seneste par år vist, at gøres dette korrekt, da er det i høj grad muligt at styre at have det rette antal polte til rådighed til løbning hver gang , og at de har den rette størrelse og alder.
VSP har i deres polteprojekt vist, at:

  • Polte skal løbes i 2. eller 3. brunst
  • Fokus på at have en lav spredning i poltenes løbealder, reducerer foderomkostninger
  • Polte slagtes, hvis de ikke er løbet inden 10 mdr.

VSP´s poltemanual giver et godt overblik over korrekt poltehåndtering.

Specielt i holddriftssystemer kan det være anvendeligt med yderlig adgang til et styringsværktøj, for at opnå ovenstående.

Bestem poltenes brunsttidspunkt – Brunstsynkronisering - Nyt produkt giver nye muligheder.
Der er nu indregistreretet nyt produkt, der giver mulighed for at brunstsynkronisere sine polte.
Hvordan bruges dette rent praktisk?

Behandling skal foretages på kønsmodne polte, dvs. de skal have haft 1. brunst.
Produktet gives dagligt i munden i 18 dage i træk
Behandling samme tid hver dag ( +/- 30 min)
Dosis er 5 ml. Individuel behandling
Inden behandlingen starter, trænes poltene i 2-3 dage med æblejuice.

Erfaringer fra udlandet viser, at 90% af behandlede polte 4-8 dage efter sidste behandling kommer i brust, og dette uanset, hvor de var i cyklus før start af behandling. Polte, der inden behandling har vist svage brunsttegn, vil efter synkronisering sandsynligvis stadig gøre dette, og kan have gavn af brunststimulerende behandling.
Produktet skal receptordineres, slagtefristen er 9 dage.
Prisen for behandling af en polt i 18 dage er 80 kr
Er du interesseret i at høre mere om produktet eller evt. afprøve det, så kontakt din dyrlæge.