Ny høst og disponering af råvarer.

Årets høst er nu kommet i hus de fleste steder, hvad angår de mest traditionelle kornsorter. Dog mangler selvfølgelig stadigvæk høst af kolbe- og kernemajs, som tilmed er bagud i forhold til tidligere år pga et koldt forår og en meget kold og regnfuld forsommer og sommer - i hvert fald i det midtjyske. Endelig venter I og vi spændt på årets høst af hestebønner og hvad de måtte bidrage med.

For hjemmeblanderne handler det nu om både at få opbevaret og disponeret de forskellige råvarer på bedste måde. De fleste hjemmeblandere opbevarer kun kornet og indkøber alt tilskudsprotein. Rug har vundet indpas på en del lettere jorder som alternativ til byg og hvede. Handelsprisen pr 100 kg for foderrug ligger typisk 20-30 kr under handelsprisen for byg og hvede. Dermed er det selvfølgelig meget fristende for hjemmeblandere at erstatte så stor en andel af byg og hvede i foderet som muligt med rug uden, at det får negative konsekvenser for grisenes daglige tilvækst og foderudnyttelsen.

Ved den anledning skal man kigge på, hvor man har den største omsætning i den samlede produktion. Er det markbruget eller svinebruget der udgør den største omsætning? Såfremt svinebruget udgør en større omsætning end markbruget må valget af råvarer til foderfremstilling til svineproduktionen ikke bliver dikteret af, hvad der er det økonomisk optimale for markbruget. Valget af råvarer til fremstilling af foder til svineproduktionen må alene påvirkes af, hvad der er det økonomisk optimale for svineproduktionen.
Rug kan selvfølgelig indgå i foderblandinger til svin, men følgende retningslinjer bør følges::
< 20 kg: Ingen rug.
20-60 kg: Maksimalt 10 % rug.
60 kg: 20 % rug
Polteblandinger > 60 kg: 40 % rug
Drægtige og diegivende søer: 20-30 % rug

Eneste forbehold for at anvende rug til polte og søer er, at der ikke må være meldrøjer i rugen. Meldrøjer indeholder svampegifte som kan forårsage abort og mælkemangel ved søer.
Indeholder rugen meldrøjer skal den opfodres til de største smågrise og til slagtesvinene. Der bør maksimalt være 500 ppm meldrøje i foder til smågrise og slagtesvin. En tommelfingerregel siger, at 7-18 meldrøjer pr kg svarer til 500 ppm meldrøje. Opfodring af rug med 7-18 meldrøjer pr kg til smågrise og slagtesvin bør derfor under ingen omstændigheder være et problem, når man følger den ovenfor angivne iblanding af rug i det samlede foder. Til gengæld kan det ikke anbefales at anvende rug med meldrøjer hverken til polte eller søer, også selvom der kun anvendes en iblanding af rug på eksempelvis 10 % af det samlede foder.