Nyheder

Ekstra foder op til faring giver større grise

I Danvet har vi i flere år talt for, at søerne skulle sættes op i foder tre- fire uger før faring, fordi dette giver større levendefødte grise.
VSP har nu lavet et lille studie, hvor de er kommet frem til det samme resultat:


Enkeltdyrsvejninger af cirka 26.000 nyfødte pattegrise fordelt på cirka 1.500 kuld danner grundlag for at konkludere, at tildeling af 3,5 eller 4,5 FE so pr. dag til søer fra drægtighedsdag 86 og frem til to dage før forventet faring, giver den højeste fødselsvægt på kuldet, når der anvendes drægtighedsblandinger, som overholder gældende normer for protein og aminosyrer til drægtige søer i normalt huld.
Afprøvningen blev gennemført i to besætninger med ESF-fodring i drægtighedsperioden. Fra fire uger før forventet faring blev søerne tildelt 2,5 FE so, 3,5 FE so eller 4,5 FE so pr. dag. For gyltenes vedkommende tildeltes kun 2,5 FE so eller 3,5 FE so pr. dag, da ikke alle gylte var i stand til at optage 4,5 FE so pr. dag. Alle fødte grise blev vejet enkeltvis ved fødsel. Alle de levendefødte grise blev fulgt frem til de var syv dage gamle. Tildelingen af 1 ekstra FE so i 28 dage koster 28 FE so og øgede kun fødselsvægten med 30 gram, mens der ikke blev set nogen effekt på vægtspredningen indenfor kuldet. De 30 gram svarer til en vægtøgning på kun 2 procent, hvorfor der ikke blev set nogen forskel på pattegriseoverlevelsen i de tre grupper. Ud over ekstra foder til kuldtilvækst skal soen også bruge ekstra foder til yvertilvækst og den begyndende råmælksproduktion, derfor anbefales det at give søer 3,5 FE so pr. dag i de sidste fire uger inden faring.

Som det kan læses af ovenstående var vægtøgningen ikke stor. Det, der betyder noget, er, at det er mulig at påvirke vægten af den nyfødte gris.
Især i besætninger med mange små fødte bør der derfor fokuseres på mængden af foder i ugerne op til faring og i korrekt sammensætning af foderet.Alle undersøgelsens resultater kan ses i Meddelelse nr. 956 på vsp.lf.dk