Nyheder

Pattegrisenes første levedøgn

Et afgørende element for succes i farestalden er grisenes første levedøgn. Her er det vigtigt at sørge for råmælksforsyningen. Da de fleste grise fødes om natten, bør kuldudjævningen ikke finde sted før over middag.
Hvis en so har fået mere end 15 levendefødte, skal der laves ”splitmalkning”, hvor de største og førstefødte spærres inde i smågrisehjørnet i en time ad gangen, således at der ligger 10-12 grise tilbage ved yveret. Det giver de mindste og sidstfødte den bedste chance for at optage råmælk.

Ved kuldudjævningen skal de største grise ligge ved 1. lægs søerne – 15 i alt hvis soen har patter til det.

De mindste grise skal ligge ved en god 2. eller 3. lægs so med små patter.

De mellemste grise skal ligge ved 3.-7. lægs søer med én mere end søerne fravænnede ved sidste læg.

Et eventuelt overskud af grise lægges til søer der har faret en uge tidligere.
Denne fremgangsmåde kræver, at personalet er meget opmærksomme i de følgende dage, hvor der skal laves opsamling af sultne grise.

Efter 21-24 dage skal man fravænne grisene ved 1.lægsøerne. De fravænnede søer skal anvendes som ammesøer i 2 uger, således at de kommer op på 35 – 40 diegivningsdage. Dette er vigtigt for at få mange levendefødte i efterfølgende læg.

For at få succes med ammesøer skal pattegrisene flyttes hen til soen og ikke omvendt. Dette under forudsætning af at der ikke er akut sygdom i stalden eller virus cirkulation med f.eks. PRRS eller Influenza.

Husk på at grise fravænnede før det 28. levedøgn skal indsættes i sektionerede og rengjorte klimastalde, der er egnede til formålet.

Ovenstående fremgangsmåde vil sikre et maksimalt antal fravænnede grise pr kuld.