Nyheder

Lavere pattegrise dødelighed.


Flere levende grise.Landsgennemsnittet for produktiviteten i svineproduktionen i 2010 viser, at der fravænnes flere grise ligesom kurven for dødelighed hos pattegrisene er knækket. Det er en positiv udvikling, som vil fortsætte.
I 2010 er der i gennemsnit fravænnet 28,1 gris pr. årsso, hvilket er en fremgang på 0,6 gris på bare ét år. Endvidere er den totale pattegrisedødelighed faldet fra 24,2 pct. i 2009 til 23,9 pct. i 2010. Branchen har for nyligt lanceret en velfærdspolitik, hvor målet er 20 pct.
- Det er positivt, at vi fravænner flere grise. Og det er mindst ligeså glædeligt at se, at vi har knækket kurven for døde pattegrise. Det er et resultat af dygtig ledelse på bedrifterne og et målrettet avlsarbejde. Samtidig er det er en udvikling, som vil fortsætte efterhånden, som resultatet af vores avlsarbejde for alvor slår igennem, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for Videncenter for Svineproduktion.
Selvom rapporten ikke inkluderer tal fra alle danske svineproducenter, tror Nicolaj Nørgaard, at udviklingen viser et generelt billede for hele den danske svinebranche, fordi tallene er indsamlet bredt via rådgivningen.
Rapporten viser desuden en positiv udvikling inden for levendefødte pr. kuld, som er steget 0,3 til 14,5, mens dødfødte er faldet fra 1,9 til 1,8 pr. kuld. Det viser sig også i antallet af fravænnede grise pr. kuld, som på et år er steget fra 12,2 til 12,4 grise.

Smågrise og slagtesvin i den rigtige retning
I velfærdspolitikken er der også nye mål for dødeligheden blandt smågrise og slagtesvin, som begge skal reduceres med 20 pct. I dag er dødeligheden blandt smågrise i gennemsnit 2,8 pct, hvor målet er 2,5 pct., mens den hos slagtesvin nu er på 3,8 pct., hvilket skal reduceres til 3 pct.
- I følge rapportens tal, har vi allerede taget et lille skidt i den rigtige retning når det gælder slagtesvin, mens vi hos smågrisene skal have vendt udviklingen fra svagt stigende til faldende. Og det forventer jeg, at vi vil se i de kommende år, siger Nicolaj Nørgaard.
Videncenter for Svineproduktion vil sammen med landets rådgivere sætte ekstra fokus reduktion af dødelighed blandt alle tre aldersgrupper ved hjælp af manualer med viden direkte til staldgangen.

Kilde: Videncenter for Svineproduktion