Nyheder

Flere ugers holddrift

Pas på med flere ugers holddrift

Det afgørende for antal ”fravænnede grise pr årsso” er antal ”fravænnede pr kuld” gange ”kuld pr årsso”. Kuld pr årsso er bestemt af diegivningstiden, antal spildfoderdage og drægtighedstiden. Drægtighedstiden kan man ikke ændre på, derfor er det diegivningstiden og antal spildfoderdage der skal arbejdes med.

Hvis man kører med flere ugers holddrift er der stor risiko for at få alt for mange diegivningsdage og derfor frarådes dette, med mindre der er helt særligt gode argumenter for at gøre det.
For eksempel kører flere producenter med 14 dages drift. Der vil næsten altid være bedre løsninger, selvom det kan være fristende af hensyn til større leverancer, arbejdsrutiner og staldindretning.
Det der trækker ned er vanskelighederne ved at lave ammesøer, større risiko for skuldersår og oftest flere overstående søer i løbeafdelingen, med deraf følgende mange spildfoderdage. Højere forekomst af overstående søer, skyldes den lange diegivningstid og uhensigtsmæssigt meget bytteri med grisene de sidste 2 uger før fravænning.

Flere ugers holddrift giver desuden arbejdsmæssigt spidsbelastninger. Dette bliver af nogen fremhævet som noget positivt. Efter min mening er det aldrig positivt med arbejdsmæssige spidsbelastninger i en strømlinet produktion. Det medfører oftest løsninger der ikke er optimale, for at reducere arbejdsmængden og dermed springes over hvor gærdet er lavest.

Claus B. Larsen