Foderets formalingsgrad og dets betydning for mavetarmsundheden.

Det svære ved formalingen er at undgå de ekstremt fint formalede partikler.
Bygholmsigten fortæller bl.a. hvor mange % af foderet der er formalet finere end 1mm,
men den kan ikke underinddele den fine fraktion der ved klima- og slagtesvin skal være 80%.

Hvis du i din besætning har problemer med mavesår / blege grise / tarmblødning trods egen sigteprøve anbefales at der indsendes prøve af melfoder eller piller.
En Retsch sigte kan underinddele den fine fraktion.

Nedenfor ses den vejledende formalingsgrad ved melfoder.

Indsendelsesblanket og anvisning kan rekvireres på Danvets kontor 98512988.
Pris ca. 450 kr pr prøve.
Har du spørgsmål så kontakt din dyrlæge.


Følgende anbefales:

FORMALINGSGRAD - melfoder:

Sl svin og klimagrise: 80% under 1mm
20% 1-2mm.

Hvede: optimal formaling er 0,4-0,6mm

Under 0,3 mm 15 - 20% , måske op til 30%

Under 0,15 mm max 2,5%

Partikler under 0,15 mm (det ekstremt fine) skal væk pga øget risiko for akut tarmblødning.

Er foderet for groft, stiger foderforbruget op til 0,5 Fe/kg tilvækst.

Korndelens partikelfordeling i et salmonella forsøg:

Groft form byg:
under 1 mm 29 %
1-2 mm 45 %
2-3 mm 24 %
over 3 mm 2 %


Fint form byg:
under 1 mm 80 %
1-2 mm 20 %
2-3 mm 0 %
over 3 mm 0 %


Fint formalet hvede:
under 1 mm 75%
1-2 mm 25 %
2-3 mm 0 %
over 3 mm 0 %


Fin formaling: 2 mm sold, grov: 4,5 mm

For hver gang groft formalet byg udgjorde 10% af korndelen steg foderforbruget
med 0,05 Fe pr. kg tilvækst, og produktionsøkonomien faldt med 18 kr pr. stiplads.
Valset byg flager skal være max 1 mm i tykkelse.