Månedens nyhedsbrev

Fokus på MRSA

Fakta om MRSA:
MRSA er en forkortelse for bakterien Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus, hvilket betyder, at bakterien er resistent over for et antibiotikum, som betegnes methicillin.
Der findes flere typer af MRSA, en enkelt type MRSA 398 betegnes som ”dyretypen”, og kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker. Den type MRSA 398, som findes i Danmark, er udover methicillin også resistent overfor tetracyclin, et antibiotikum som ikke anvendes til mennesker. Derudover har det vist sig, at MRSA 398 i nogle tilfælde er multi-resistent. Der er set en stigning i forekomsten af MRSA 398 positive besætninger over de seneste 5 år, hvilket sandsynligvis hænger sammen med dyretætheden i svinebesætningerne. På nuværende tidspunkt er der en screening i gang som skal kortlægge antallet af positive danske besætninger.
MRSA 398 findes på hudoverfladen af levende svin og i staldstøvet. Bakterien påvirker ikke grise, der bærer den på hudoverfladen, og kan ikke smitte via svinekød. Raske mennesker vil normalt ikke blive syge, hvis de kommer i kontakt med bakterien. MRSA 398 kan dog, som andre stafylokokbakterier, give anledning til infektion i huden.
Da bakterien kan bæres af mennesker og genstande, der har været i kontakt med levende svin eller staldstøv, er det vigtigt, at der opretholdes et højt niveau af smittebeskyttelse, så spredning til miljøet uden for stalden undgås bedst muligt. Dette sker ved de allerede kendte regler for god smittebeskyttelse:

  • Tøjskifte mellem udetøj og staldtøj hver gang man går til og fra stalden gennem forrummet.
  • Ingen kontakt mellem staldtøj og udetøj.
  • Håndvask med vand og sæbe, aftørring i papirhåndklæde og anvendelse af håndsprit med glycerol, hver gang stalden forlades.
  • Skift af fodtøj og ingen kontakt mellem udefodtøj og staldfodtøj.
  • Staldtøj bør vaskes i forrummet. Hvis det vaskes uden for stalden, skal det transporteres i lukket plasticpose, og der skal vaskes hænder efter kontakt med det beskidte arbejdstøj.
  • Forrummet skal holdes rent, og der skal være god adskillelse (rist) mellem udeareal og staldareal.
  • Andre genstande som værktøj og lignende skal vaskes og desinficeres, hvis det forlader stalden. OBS mobiltelefoner!

Ny bekendtgørelse pr 1. oktober 2014

Pr. 1. oktober 2014 træder en ny bekendtgørelse om smittebeskyttelse i kraft. Det betyder, at alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal udarbejde en smittebeskyttelsesplan for besætningen efter rådgivning fra besætningsdyrlægen. Kravet til smittebeskyttelsesplanene kan ses i følgende link til bekendtgørelsen:

Husk at tage en snak med din besætningsdyrlæge vedrørende spørgsmål, der måtte være i forbindelse med MRSA.