Grænseværdier for dødelighed hos svin

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk Dødeligheden udregnes ved hjælp af antal døde dyr faktureret af DAKA og det antal dyr der er registreret i CHR.

 

Det er derfor vigtigt at besætningsoplysningerne på CHR er opdateret samt at antal døde dyr registreret af DAKA og de dyr der menes at være leveret stemmer overens.

 

Grænseværdien for søer er 16% pr. år, det vises på landbrugsindberetningen som 1,34% pr. måned.

 

Dødeligheden i din besætning holdes op imod grænseværdien og afspejles i en grøn, gul eller rød farve afhængig af om dødeligheden er under, tæt på eller overskrider grænseværdien.
Der er ikke fastsat grænseværdi for slagtesvin, men dødeligheden i blandt slagtesvin angives med rødt.

 

Fødevarestyrelsen anvender ovenstående data til at prioritere kontrol. Dødelighedsdata bliver ikke anvendt til udpegning til gult kort eller nedrykning i rådgivningskategori.

 

Tag en snak med besætningsdyrlægen ved et af de kommende besøg.

 

Mere info samt vejledning til at finde ovenstående tal findes på følgende link.