Grise opdrættet uden antibiotika


Danish Crown har siden 2015 lavet en nicheproduktion med grise, der er opdrættet uden antibiotika. Først i få besætninger på Bornholm, efterfulgt af nogle besætninger i Jylland, hvor grisene er slagtet i foråret, som fortsætter hen over sommeren. Herefter undersøges om der er marked for en udvidelse af produktionen.

Kravene til denne nicheproduktion er følgende:

  • Grisene skal være opdrættet som Englandsgrise, dvs. at søerne skal gå frit undtagen perioden i farestalden. Derudover må der ikke anvendes animalske produkter i foderet, som fx kød- og benmel eller animalsk fedt.
  • Grisene må ikke være behandlet med antibiotika fra fødsel til slagt. Der må gerne anvendes antibiotika til søerne.
  • Grisene opdrættet uden antibiotika må gerne behandles med smertestillende og coccidiostatikum, dvs. Baycox eller lignende produkt. Samtidig må der gerne anvendes vacciner og zink i foderet efter fravænning.
  • Englandsgrise afregnes med 30 øre over basisnoteringen. Grise opdrættet uden antibiotika afregnes med et yderligere tillæg på 2 kr.

Rent praktisk isættes øremærke i grisen inden kastration, hvis grisen behandles med antibiotika i opvæksten klippes øremærket af, hvilket sikrer sporbarhed ved slagtetidspunktet, hvor alle grise med øremærke ikke har været i behandling. God sundhedsstatus, god hygiejne og god smittebeskyttelse er væsentlige elementer for at produktionen skal lykkes, således at der ikke skal klippes alt for mange øremærker.

Interessen for produktionen er markant, der er i øjeblikket ca. 100 besætninger på venteliste. Dog har forhold som fx geografisk placering af besætningerne betydning for Danish Crowns udvælgelse af bestæningerne.