Nyheder

Nu sænkes overliggeren for gult kort.


Ved veterinærforliget i 2008 og supplerende aftale i 2010 indførtes gult kort i dansk svineproduktion. Det betød, at der blev sat en maxgrænse for acceptabelt medicinforbrug i tre dyregrupper: dyregruppe 55 (pattegrise, søer, orner), dyregruppe 56 (klimagrise) og dyregruppe 57 (slagtesvin). Poltene hørte oprindeligt ind under dyregruppe 55, men i efteråret 2010 blev de flyttet til dyregruppe 57, og regnes således nu for slagtesvin.

Fra starten var tanken, at de fastsatte grænseværdier kunne ændres over tid som led i planen om at sænke det generelle medicinforbrug i husdyrproduktionen. Selv om der på nuværende tidspunkt er sket et større fald end oprindelig forventet, introduceres der nu nye og lavere grænseværdier. Værdierne angives fortsat i ADD (antal daglige doser pr. 100 dyr). Som angivet nedenfor træder de nye tal i kraft pr. 1. juni 2013, men da forbruget regnes som et gennemsnit over 9 måneder er overliggeren reelt sænket fra 1. september 2012!!!

Grænseværdier for antibiotikaforbrug

Pattegrise, søer, gylte og orner
(dyregruppe 55)

Frem til 31. maj 2013: 5,2
Fra 1. juni 2013: 5,0


Klimagrise (7-30 kg)
(dyregruppe 56)

Frem til 31. maj 2013: 28,0
Fra 1. juni 2013: 25,0


Svin over 30 kg undtagen søer, gylte og orner
(dyregruppe 57)

Frem til 31. maj 2013: 8,0
Fra 1. juni 2013: 7,0

Husk at I kan følge jeres medicinforbrug i kvartalsrapporterne, men at der også er mulighed for at få direkte adgang til jeres antibiotikakurver i Vetstat (se andetsteds her på hjemmesiden). Sidstnævnte anbefales, hvis jeres medicinforbrug ligger over landsgennemsnittet.