Gulve i klima- og slagtesvinestald

Første juli 2015 forbydes fuldspaltegulve i klima- og slagtesvinestalde. Herefter skal minimum halvdelen af arealkravet til smågrise bestå af fast eller drænet gulv. For slagtesvin er det en tredjedel af arealkravet, som skal bestå af fast eller drænet gulv. Åbningsarealet i et drænet gulv må maksimalt være 10 pct., hvor det i traditionelle spaltegulve af beton typisk er 18 -20 pct.
Der er flere muligheder for at opfylde kravene:

  • Ændre gulvet til drænet gulv ved at:
* Udskifte elementer til miljøspalter i en del af sitarealet
* Lukke en del af eksisterende spalter via tilfugning eller spaltelukkere

  • Ændre gulvet til delvist fast gulv
* Overstøbe en del af stiarealet
* Måtter/plader i en del af stiarealet

Udskiftning af elementer eller tillukning anbefales, da udlægning af måtter/plader ikke er en løsning på lang sigt, da holdbarheden er dårlig og risikoen for svineri er stor.

Da slagtesvin ofte vælger at gøde i stiernes ender er den fremherskende løsning, at ændre slagtesvinestier til drænet gulve centralt i stierne og omkring foderautomater, så muligt foderspild minimeres. Da renovering af staldene er nemmest i tomme og rengjorte stalde bør renoveringen starte snarest så staldene er færdigrenoveret til 1. juli 2015.