Pas på dine søer i tilfælde af hedebølge.

Hvert år ser vi problemer med døde søer, når temperaturen stiger brat i starten af sommeren. Søer kan tilpasse sig forhøjede temperaturer over tid men bliver ofte påvirkede, når temperaturstigningen kommer pludseligt. I nogle staldsystemer er problemet særligt udtalt (lavt til loftet, lukket inventar, utilstrækkelig ventilation).

I stalde uden overbrusning eller højtrykskøling kan temperaturen sænkes ved at forstøve vand over gangarealer flere gange dagligt. Derudover er det vigtigt at sikre rigelig drikkevandstildeling samt at have fokus på foderhygiejnen. Risiko for gaspustersøer er overhængende, fordi bakterievækst i foderet øges eksplosivt under en hedebølge.