Nyheder

Huld ved faring.

Huldet ved faring er afgørende for de bedste produktionsresultater.


Huldet ved faring skal være mindst 15 mm i rygspæktykkelse og op til 19 mm i rygspæktykkelse for at opnå de bedste resultater. Dette er de nyeste resultater fra VSP´s meddelelse nr. 862 og tidligere meddelelse nr. 681.

De forbedrede resultater kan ses på følgende parametre:

  • Færre Skuldersår

Ved et huld på min. 15 mm ved faring, som svarer til huldkarakteren 3 ses kun 2% søer med skuldersår. Disse skuldersår er kun af mild grad.
Ved et huld på under 15 mm udvikles der skuldersår på mere end 9-10% af søerne.

  • Færre Dødfødte

Ved et huld på under 15 mm ved faring ses der flere dødfødte ved 3. kuldnummer og op.

  • Færre med faringsfeber

Antal søer med farefeber stiger med 1,5 % pr. mm rygspæktykkelsen, så derfor er det anbefalelsesværdigt at søerne er under 20 mm i huld med faring.

  • Flere fødte grise i efterfølgende kuld

Hvis søerne er mindst 12-15 mm ved løbning giver det ca. 0,3 gris totalfødte hos 3. til 5. kuld ved den efterfølgende faring. Er søerne over 15 mm ved løbning, så giver det yderligere 0,3 totalfødte.

  • Reduktion i foderforbrug pr. årsso

For at holde det laveste foderforbrug med de bedste resultater, så kræver det følgende:
Der må ikke være fede søer på over 20 mm på noget tidspunkt i cyklus. Man skal tilstræbe en mere flad foderkurve hvor søerne ikke kommer under vedligehold i midtdrægtigheden. Og tilsvarende ikke for høj forderstyrke i starten og i slutningen af drægtigheden. Se tabellen nederst.

Det vigtigste er, at alle søer har et ensartet middelhuld på mellem 12 til 19 mm. Husk at en fed so er dyr to gange, da hun først bliver fedet op og derefter kræver hun et højere vedligehold for at holde den opnåede vægt.

Huldet måles i punktet P2, som er ud for bagerste ribben, målt 7 cm ned på siden af soen fra torntappene på ryghvirvlerne.


Jeg anbefaler følgende strategi ved huldmåling og foderjustering:

Der scannes og vurderes huld ved fravænning.


Søerne opbokses efter huldkategori Mager, Middel og Fed.
Søerne sættes i foderstyrke ifølge huld, lige efter løbning.
Derefter scannes igen ved 1 drægtighedsscanning og foderstyrken justeres efter huldet.

Fremtidens udfordringer er selvfølgelig at kunne styre huldet i drægtighedsstalde med løsgående søer.
Selvfølgelig skal huldet først og fremmest være mellem 15 – 19 mm ved indsættelse i drægtighedsstalden efter de første 4 uger af drægtigheden i kontrolafdelingen. Kan dette ikke opnås, så bliver udfordringen størst ved drægtighedsstalde med storstier og gulvfodring til et helt ugehold af gangen og mindst ved ESF (Elektronisk So Fodring).