Nyheder

HUSK Smittebeskyttelse

Vinteren er kommet, og det fugtige vejr har desværre budt på en del status skift. Hvad værre er, så er der flere besætninger, der er faldet for dysenteri, som er en sygdom, der er let at holde ude, hvis man passer på sin smittebeskyttelse. Dysenteri er en gødningsbakterie, der giver lawsonialignende diarré, der dog adskiller sig ved højere dødelighed; en del af grisene dør simpelthen af blodig diarré, og tilvæksten er voldsomt nedsat for alle grisene. Dysenteribakterien smitter kun ved direkte kontakt, men da få gram gødning indeholder millioner af bakterier, og disse kan overleve op til 50 (!) dage ved køleskabstemperatur, så er et støvleaftryk nok, og en gris der løber tilbage fra en inficeret lastbil mere end rigeligt til at overføre smitten.

Vi vil kraftigt opfordre ALLE til at bruge tid sammen med dyrlægen og hele mandskabet til at få sat særlig fokus på smittebeskyttelse og ømme punkter. Ingen kæde er stærkere end svageste led, og mange leger ved eftersyn voldsomt med ilden!

Hvor er der mest risikoadfærd/hvor kommer smitte fra?

Klart på 4 ben og 4 hjul – det er langt overvejende dér, ny smitte kommer ind!
Indfør altid nye dyr gennem en godkendt karantæne.

Besætningsområdet skal altid være aflåst, så uvedkommende ikke har adgang. Herudover skal personadgang altid ske ad godkendt forrrum. Vask af hænder og skrift af tøj, især fodtøj er vigtigt, og så skal zonerne mellem ren og uren være lette at overholde – tjek også ”bagsiden” af besætningen:
Hvordan smider man døde dyr ud/hvordan kommer døde dyr i smågrisetønden ude ved vejen?

Ramper
Hold dem ryddede og i orden i betonen. Skal desinficeres inden og vaskes og desinficeres efter hver brug. Samme dag. Vaskes udefra i udetøj! Få fjernet møget med det samme mens det er til at vaske væk og desinficer.

(Personligt tror forfatteren ikke, at typen af desinfektionsmiddel er så vigtig, vigtigst er, at møg er fjernet, så det kan komme til at virke. Køb en lille håndsprøjte, de koster få hundrede kroner, og så får man det gjort!)
Husk også højtryksslangen. Hvad har den været trukket igennem sidst?

Vognmanden
Kend status på din lastbil! Sk åbne lastbiler, de moderne slagtebiler, er ikke på samme måde som de lukkede SPF-biler konstruerede til at kunne vaskes helt rene. På slagterierne er vasketiden meget kort, og vandtrykket lavt og smittepresset i omgivelserne enormt, så biler, der kommer fra slagteriet, er pr. definition inficerede med alt!

”Ren bil mandag morgen” – spørg vognmanden hvor mange timer det betyder, der er gået, siden den var på slagteriet sidst.

Gør jer under alle omstændigheder umage med at lave sluselignende udlevering; tilbageløb fra slagteribiler skal undgås.

Udleveringsvogne er af princip ligeledes beskidte efter kontakten til slagterivognmanden, og skal derfor selvfølgelig altid vaskes efter brug, for hvad hjælper det, at køre søerne væk fra gården til slagterivognmanden, hvis man lader ham selv hente dem oppe i vognen og så køre vognen uvasket hjem til sogården! Vognen skal vaskes og desinficeres HVER gang efter brug og henstå længst muligt inden næste brug.