Jernmangel giver lavere tilvækst

Det er velkendt, at pattegrise ved fødsel er født med et begrænset lager af jern i kroppen. Da so-mælk kun indeholder lidt jern, er det nødvendigt at tildele ekstra jern til pattegrise i den første leveuge. Denne tildeling kan ske som injektion, eller ved tildeling gennem munden ved brug af drikkejern, jernpasta eller jern tilskudsfoder. Jerninjektion med 1 ml 20 % jern produkt dækker grisenes behov for jern indtil de er ca. 3 uger gamle.

Når grisene begynder at æde smågrisefoder i farestalden, optages der jern fra foderet. Desværre er optagelsen af jern via foderet ikke altid tilstrækkelig til at grisenes jernbehov er dækket helt til fravænning. Jernmangel før fravænning er ikke altid synlig og forsøg viser, at også svag jern mangel giver nedsat tilvækst i de første 3 uger efter fravænning. Grise med jernmangel vokser op til 1 kg mindre i denne periode, sammenlignet med grise uden jernmangel.

Jernmangel giver blodmangel (anæmi) og ses i form af blege grise med nedsat tilvækst. Jernmangel påvises ved at måle mængden af stoffet hæmoglobin i blodet. Jern er en nødvendig byggesten for at hæmoglobin kan dannes.

Jernmangel i so besætning
I en sobesætning med jerninjektion ( 1 ml Gleptoferron 20%), i mellem 3 og 5 dage efter fødsel, blev påvist tegn på jernmangel ved blodprøvning inden fravænning. Dette på trods af gulvfodring med smågrisefoder, dagligt fra grisene er 2 uger gamle. Grisene var ikke tydeligt blege.

Forsøg
For at forbedre grisenes jernforsyning blev et mindre forsøg udført i besætningen. Efterfølgende blev grisenes jernniveau målt før fravænning. Der blev lavet 3 grupper:

Gruppe 1:
Jerninjektion dag 4, 1 ml Gleptoferron 20 % & smågrisefoder på gulv fra dag 14.

Gruppe 2:
Jerninjektion dag 4, 1 ml Gleptoferron 20 % & tildeling af jerntilskud på gulv fra dag 14.

Gruppe 3:
Jerninjektion dag 4, 1 ml og dag 17, 1,5ml Gleptoferron 20 % & smågrisefoder på gulv fra dag 14.

Resultater
Hæmoglobin indhold i blod blev målt på 8 grise i hver gruppe, inden fravænning.
Tydelig blodmangel ses ved et hæmoglobin niveau på under 90 g/l. Ved optimal jernforsyning er niveauet over 110 g/l.

 

Gennemsnitligt

Hæmoglobin

indhold. g/l

Andel

grise med

jernmangel

%

Gruppe 1 ( 1 x inj.) 104 63
Gruppe 2 ( 1 x inj + jernfoder ) 119 25
Gruppe 3 ( 2 x inj. ) 145 0

 

Konklusion

Forsøget i sobesætningen viste, at ekstra tildeling af jern udover injektion på dag 4 giver en bedre jernstatus i grisene ved fravænning. Da god jern forsyning inden fravænning giver bedre tilvækst efter fravænning, er det oplagt at tjekke pattegrisenes jernstatus inden fravænning. Er den lav, bør der suppleres med ekstra jern tildeling udover den injektion, der gives på dag 4 i mange sobesætninger.

Fig. 1 Injektionsjern til pattegrise
Fig. 1 Injektionsjern til pattegrise
Fig. 2 Analyseudstyr til jernanalyse i besætningen.
Fig. 2 Analyseudstyr til jernanalyse i besætningen.