Mange pattegrise mangler jern:

Jernniveauet og derved evnen til at danne den ønskede mængde blod kan ofte være den begrænsende faktor for optimal fravænningsvægt, samt trivsel og tilvækst i ugerne efter fravænning.

Endvidere indgår jern som en vigtig del i en række enzymer samt i de hvide blodceller (immunsystemet).

Pattegrise fødes med en meget begrænset jernreserve på ca. 50 mg. jern.

Det daglige jernbehov er ca. 10 mg. jern pr. dag de første uger frem til fravænning.

Somælken bidrager kun med ca. 1 mg. jern pr. dag til hver pattegris.

En fravænningsgris på ca. 7 kg har et akkumuleret jernbehov på 350 mg.

Hvis den har 50 mg. fra fødsel samt 1 gram pr dag i 30 dage og tildeles 200 mg ved injektion, når vi en samlet mængde på 280 mg. ved fravænning, hvilket medfører at grisen har et jernunderskud på 70 mg.

Dette vil komme til udtryk som lav blodprocent, reduceret tilvækst samt nedsat immunforsvar.

Efter fravænning sker jernoptaget via fodret, oftest med jern bundet som jernsulfat.

Optaget fra foderet over tarmvæggen er begrænset til ca. 10 %.

Endvidere vil tilstedeværelse af eks. zink, kobber samt andre stoffer reducere optagelsen af jern.

Derfor bør det overvejes at øge dosis af injektionsjern eksempelvis til 1,5 ml ved kastration eller supplere med andre alternativer, for at sikre bedst mulig trivsel og tilvækst.

Forsøg har endvidere vist at en ekstra injektion af jern (1 ml.) 7 dage før fravænning minimerer antallet af grise med lav blodprocent, samt øger tilvækst de første 3 uger efter fravænning.