Julebrev 2014

Julehilsen 2014

Jul og nytår står atter for døren, hvilket betyder at 2014 lakker mod enden. Vi vil derfor benytte lejligheden til at sige tak for et rigtig godt samarbejde i 2014.

Det har været et begivenhedsrigt år, som har budt på nye lovkrav mht flokmedicinering, fokus på MRSA, nye gult-kort grænser og ikke mindst udfordringer med udsving i priser på grise.

Årsmøde

Traditionen tro blev der i foråret afholdt årsmøde på Pejsegården i Brædstrup. Vi kunne igen i år slå rekord med 600 deltager. Vi er meget glade for at så mange deltog i dagen, som i år også var 10. års jubilæum. Dagen bød på faglige indlæg fra dyrlæger, producenter og fagfolk fra branchen og blev afsluttet med middag og god underholdning.

I skrivende stund er planlægningen af årsmøde 2015 i fuld gang. Det bliver afholdt fredag d. 13 marts 2015 på Pejsegården i Brædstrup, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os til en spændende og hyggelig dag.

Nye lovkrav

2014 blev som sagt året hvor en række nye lovkrav trådte i kraft. Fra 27. maj 2014 har det været gældende, at der som minimum én gang årligt skal foretages laboratoriediagnostik i besætninger der anvender flokmedicin mod luftvejslidelser eller diarrélidelser. Prøveudtagningerne har været i fuld gang siden i sommers, og har uden problemer vundet indpas i det daglige arbejde for os alle. I forlængelse af dette er de nye gult-kort grænser netop trådt i kraft, og vi skal derfor forholde os til nye grænser for medicinforbrug fremadrettet.

Pr 1. oktober har alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skulle udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, et tiltag som kom i kølvandet på MRSA debatten. De fleste besætninger har uden de store problemer og med simple tiltag kunne opfylde kravene til korrekt smittebeskyttelse.

Personalenyt

Også i 2014 er der sket ændringer i personalegruppen. Dyrlæge Niels Peter Bisgaard er i løbet af sommeren gået på pension, men er fortsat tilknyttet, som afløser. Dyrlæge Else Dieckmann har efter længere tids sygdom valgt at udtræde af Danvet (se også Elses eget brev andetsteds på hjemmesiden).

Nye kræfter er kommet til, både på Sjælland og i Jylland. Dyrlæge Tine Aakær Frandsen er startet i januar og hun er bosiddende i Ringsted. Tine har dyrlægeuddannelsen i frisk erindring og har en baggrund i svineproduktionen, hvor hun primært har stået for farestalden. I Jylland har dyrlæge Jens Elkjær Bach været ansat siden 15. februar. Jens er bosiddende i Gjern og har flere års erfaring med svinerådgivning fra sin praksistid i Hyovet. Han indtræder som kompagnon pr. 1. januar 2015. Vi takker for den fine modtagelse de begge har fået, når de er kommet rundt til jer.


Til slut vi vil gerne ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, vi ser frem til et godt samarbejde i 2015.

De bedste julehilsner fra alle i Danvet.