Månedens nyhedsbrev

Kan dødeligheden reduceres i din besætning?

Ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse kan du gratis få lavet en liste med forslag, der kan reducere dødeligheden netop i din besætning. Endvidere vil deltagende besætninger få tjekket grisenes nærmiljø ved brug af infrarøde termokameraer. Slagtesvinebesætninger tilbydes en gratis undersøgelse af maver på slagteriet.
Videncenter for Svineproduktion vil gerne undersøge, om der kan findes forhold vedrørende pasning, fodring, opstaldning og smittepres, som kan forklare forskelle mellem besætninger med høj og lav dødelighed. Med andre ord vil vi se, om nogle tiltag i besætninger med lav dødelighed kan medvirke til reducere dødeligheden i besætninger med højere dødelighed.


Hvilke besætninger kan deltage?

Hvis der er høj eller lav dødelighed i din farestald, smågrisestald eller slagtesvinestald gennem 4 kvartaler, så kan din besætning deltage. Grænserne for høj og lav dødelighed er vist i tabel 1.

Tabel 1. Grænseværdier for høj og lav dødelighed

F. eks. skal dødeligheden i en smågrisestald ligge over 3,5 % i gennemsnit over 4 kvartaler for at have en høj dødelighed. Endvidere skal dødeligheden i hvert kvartal ligger over Landsgennemsnittet på 2.9 %.

For yderligere oplysninger kontakt din dyrlæge eller Markku Johansen på 4030 2115 eller mail