Månedens nyhedsbrev

Kom bedre fra start

Ved opstart af en ny besætning har det tidligere været svært at sikre ensartede grise i antal og vægt fra de første ugehold. Brunst observation og løbninger alle ugens dage samt stor variation i antal løbne polte pr. uge var årsagen til dette.

Nu er der mulighed for at synkroniser poltes brunst med Altresyn. Derved kan man planlægge, hvor mange gylte, der kommer i hvert farrehold, og i sidste end hvor mange grise der bliver til salg i hvert hold. Faringerne er samlet på få uge dage og giver derfor mulighed for flere diedage og mindre alders spredning på smågrisene ved fravænning.

Hvis antallet af faringer ligger stabilt, kan man opnå den bedste udnyttelse af farestalden. Udnyttes farestalden 95% i stedet for med 85%, er det ensbetydende med en merindtjening på mellem 25 og 30 kr pr. produceret gris. I en besætning på 1000 søer kan det beløbe sig til mere end 750.000 kr pr år.

Sektioneret drift er af afgørende betydning for sundhedsforholdene i besætningen. Grundlaget for en effektiv sektioneret drift er, at antallet af grise/søer i hvert hold er ens. Samtidig opnås de bedste resultater, hvis antallet af grise og deres vægt varierer mindst muligt fra hold til hold.

Synkronisering i praksis.
Poltene skal fra starten sorteres efter størrelse og alder og helst i stier med 6-8 polte. Dette er med til at sikre, at poltene løbes fra den ældste ende ved en alder på 7-8 måneder. Når behandlingen med Altresyn er gået i gang, kommer ingen polte i brunst før 6-8 dage efter endt behandling. Når alle polte er samme sted i cyklus, så betyder dette også mere ro i stien.

Altresyn gives i munden. Det virker kun på cykliske polte, altså polte der har været i mindst 1 brunst.

Poltene trænes i 3 dage med æblejuice efterfulgt af 18 dage med 5 ml Altresyn dagligt på samme tid hverdag dvs. (+/-30 min). Bruges der lidt tid på træningen af poltene, ser vi, at der i nystartede besætninger med 1000 søer bruges godt 30 minutter på at behandle 3 ugehold af godt 150 polte.

Vær omhyggelig. Har det enkelte dyr fået 5 ml Altresyn dagligt og på det samme tidspunkt 18 dage i træk, så kommer mere end 90% i brunst 6-8 dage efter endt behandling.

Daglig orne kontakt og flussing efter endt behandling er et must for at opnå en god brunst og ægløsning. Husk der kommer mange polte i brunst på samme tid, så sørg for at der er tilstrækkeligt med mandskab til at løse opgaven i løbe stalden.

I mange besætninger har poltene kun ringe person kontakt, og den kontakt, de har, er ofte forbundet med flytning eller vaccination. Træning med æblejuice og behandling med Altresyn giver poltene og de ansatte en ny og positiv oplevelse af hinanden.


Dyrlæge Niels Peter Bisgaard
Danvet K/S