Kontrolkampagne slagtesvin 2016
Fra marts til juni 2016 gennemfører fødevarestyrelsen en ny kontrolkampagne med fokus på håndtering og vejledning i opstaldning af syge/tilskadekomne slagtesvin. Ca. 100 slagtesvineproducenter vil blive besøgt, og der vil være fokus på følgende:

 • om syge og tilskadekomne dyr bliver fundet ved det daglige tilsyn og gives en passende behandling, og/eller tilses af en dyrlæge hurtigst muligt for behandling eller alternativt aflives straks
 • hvis der anvendes medicinsk behandling, om denne er i henhold til dyrlægens anvisning om syge/tilskadekomne dyr

Sørg for at få gennemgået procedurer for håndtering af syge eller tilskadekomne dyr samt korrekt behandling og registrering med dyrlægen ved næste besøg.


For syge eller tilskadekomne dyr gælder det, at de skal flyttes til sygesti, hvis:
 • det udgør en risiko for dyrets velfærd at forblive i den almindelige sti,
 • den har brug for ekstra varme (f.eks. ved hjernehindebetændelse eller utrivelighed m.v.),
 • den har brug for et blødt leje (f.eks. ved skuldersår og ømme ben m.v.),
 • den har brug for mere plads og ro (f.eks. ved hjernehindebetændelse, brok, halebid, vulvabid m.v.),
 • den har brug for adgang til vand og foder uden konkurrence (f.eks. ved ømme ben m.v.),
 • den har brug for isolation (f.eks. ved prolaps).

Vedrørende sygestier gælder det, at:

 • der skal være et tilstrækkeligt antal og altid mindst én sygesti klar til brug,
 • en sygesti skal indrettes med blødt leje i 2/3 af minimumsarealet enten i form af halm eller gummimåtte
 • der skal være varme og afkølingsfaciliteter,
 • træk skal undgås.

Frit tilgængeligt stiareal i m2 pr dyr:
Ved et dyr i stien:

 • Gris 30-60 kg..........1,14
 • Gris 60-100 kg.........1,7
 • Gris 100-130 kg........2,05
 • Gris 130-150 kg........2,28

Ved flere dyr i stien:
 • Gris 30-60 kg..........0,91
 • Gris 60-100 kg.........1,29
 • Gris 100-130 kg.......1,53
 • Gris 130-150 kg.......1,69

Medicinregistreringen skal indeholde:
Dato for behandlingens indledning og afslutning.
Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit).
Årsag til behandlingen (diagnosen).
Hvilket præparat, der er anvendt.
Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. behandling og hvordan dette er indgivet).
Slagtefrist som fremgår af den label der er påsat præparatet.
Initialer på person/personer som har udført behandlingen.


At følge dyrlægens anvisninger i forbindelse med behandling omhandler primært, at der bruges den korrekte dosering i forhold til dyrets/dyrenes samlede vægt. Derudover skal behandlingslængden stemme overens med det, der er angivet på den label, der fra apoteket er påsat præparatet.
Sidst men ikke mindst må medicinen kun bruges mod den diagnose den er ordineret imod. D.v.s. at hvis der står mod ”lawsonia” på pakken, så må medicinen ikke anvendes ved udbrud af lungelidelser.