Nyheder

Kornrensning.


Kornrensning.

I den seneste fodringssæson har vi oplevet et rekordhøjt antal symptomer på toksinbeskadiget foder. Således har vi flere steder set et øget antal kastninger og søer med farefeber. Derudover er et af de hyppigste symptomer på toksinforgiftning udskudt endetarm. Dette er nogle steder helt ekstraordinært blevet observeret blandt pattegrise, hvad der er yderst sjældent. Oftest rammer det som regel søer i farestalden, men ligeledes grise i klima- og slagtesvinestald.

Regler for udskudt endetarm:
Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt at grise med udskudt endetarm skal isoleres i sygesti og smertebehandles. Hvis grisen ikke indenfor den første uge enten kommer sig fuldstændig eller fremviser en væsentlig bedring skal dyret aflives.

Erfaringer:
I løbet af de seneste 8 måneder er der blevet etableret kornrensning på mange ejendomme med hjemmeblanderi. Jeg kan på stående fod kun komme i tanke om eksempler, hvor der har været tilfredsstillende effekt og hvor der har været tilfredshed med investeringen. Prisen ligger typisk på mellem 30.000 og 60.000 afhængig af, hvor nem implementeringen er i det nuværende anlæg.

Typer af kornrensere:
Overordnet er der 2 typer af kornrensere, nemlig sold- og tromlerensere. De gør begge et godt stykke arbejde, men min umiddelbare fornemmelse er at tromlerenserne er mere holdbare end soldrenserne. Det er dog udelukkende bygget på egne erfaringer.

Effekt:
Sliddet på mølleriet reduceres ligeledes, ligesom jord og andet skidt sorteres fra inden møllen. Efter etablering af kornrensning er der flere steder oplevet en kraftig reduktion i antallet af grise med udskudt endetarm, ligesom antallet af pludselig døde søer også er reduceret. Ovenstående forbedringer kan naturligvis ikke garanteres, men hvis der er problemer med toksiner, viser de seneste 8 måneders erfaringer at kornrensning er en fornuftig investering, som kan forbedre totaløkonomien.