Nyheder

Rode- og beskæftigelsesmateriale pr. 1. januar 2013.

Fra 1. januar 2013 er der krav om, at søerne i farestaldene skal have ”permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan tilfredsstille deres behov for rode- og beskæftigelsesmateriale”. Kravet er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse, og det betyder derfor, at I risikerer træk i hektarstøtten, såfremt kontrollanterne ikke vurderer, at kravet er opfyldt.

I de fleste farestalde vil det være umuligt at håndtere halm i så store mængder, som det er påkrævet, hvis søerne skal have permanent adgang, derfor er det ved at være tid at finde den bedst egnede løsning til netop dine farestier.
Der skal findes løsninger, som kan etableres på den begrænsede plads, der er til rådighed, uden at skade pattegrisene eller søerne. Der er flere firmaer, som markedsfører bøjler til at montere på farebøjlerne. Der skal så enten påsættes reb eller isættes en pind, som både so og pattegrise har adgang til.

Hvis der er nogen af Jer, som har fundet en bedre løsning, vil vi opfordre til at ideerne deles til gavn for både Jer og søerne i farestierne.