Nyheder

DANVET´s nyhedsbrev januar 2013 - nye lovkrav.

Rode- og beskæftigelsesmateriale, spaltegulve mm.
Gældende regler fra 1. januar 2013:


Alle dyr i alle afsnit skal have permanent adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale.

Farestalde
Beskæftigelses- og rodemateriale: 1 manipulerbar træklods i kæde/ holder, reb og/eller halm til soen og træklods/reb eller strøelse til pattegrisene.
Spaltegulv: Ingen krav til gulvtype, dog skal alle pattegrise kunne ligge på fast gulv eller måtte.

Løbestald - løbekontrolstald
Beskæftigelses- og rodemateriale: 1 træklods i kæde eller holder og/eller halm til hver so/gylt i boks. Til søer og gylte i flok samt polte, er der krav om mindst 2 klodser i stier op til 18 dyr. Nogle definerer det som 1 klods pr. 9 dyr.
Halmhæk på mindst 60/80 cm i sti med op til 18 dyr.
Orner: 1 klods pr. sti.

Spaltegulv
Orner og ikke drægtige dyr: Ingen krav til spaltegulv.
Polte: 1/3-del af minimumsarealkravet skal være fast og/eller drænet gulv (10% åbning) dog er fuldspaltegulv til polte er tilladt indtil 1. juli 2015.
Drægtige dyr i bokse: Min. 90 cm fast gulv. Boksen skal være stor nok til soen.
Drægtige dyr i flok: 1,3 m2 sammenhængende fast eller drænet gulv (10% åbning) pr. so og 0,95 m2 fast eller drænet gulv pr. gylt. Det faste/drænede areal skal være med strøelse.

Arealkrav
Orner: Min. 6 m2 pr. dyr og min. 10 m2 ved bedækning.
Søer og gylte i bokse: Boksen skal være stor nok.
Søer og gylte i flok: Varierende frit gulvareal i stier med 2 - 17 søer: 2,8 m2 pr. so ved 2 søer til 2,26 m2 pr. so ved 17 søer. Fra 18 til 39 søer 2,25 m2 pr. so og flere end 39 søer 2,025 m2 pr. so.
Frit gulvareal i stier med op til 10 gylte er 1,9 m2 pr. gylt og 1,7 m2 for de næstfølgende 10 gylte. Intet sted må stien være mindre en 3 meter.
I aflastningsstier skal 3-meter reglen ikke opfyldes. Krav om 2,8 m2 pr. dyr, max. 3 dyr og min. 3,5 m2 ved 1 dyr pr. sti.
Polte 85 - 110 kg: 0,65 m2 pr. dyr. Anbefalingen er dog op til 1,0 m2 pr. dyr.
Polte > 110 kg: 1,0 m2 pr. dyr. Anbefalingen er 1,5 - 1,9 m2 pr. dyr.

Overbrusning
Polte, orner og ikke drægtige dyr: Ingen krav om overbrusning.
Drægtige dyr i flok: Krav om overbrusning træder i kraft for alle stalde fra 1. januar 2014.
Sygestier: Min. 3,5 m2. Mindst 2,8 m2 pr. dyr. Højst 3 dyr pr. sti. Afkølingsfaciliteter og varmekilde. Blød bund, om fornødent isolering i sti med strøelse.

Drægtighedsstald:
Løse søer og gylte i større eller mindre grupper fra 4 uger efter løbning indtil 7 dage før forventet faring. Dyr må ikke transporteres de sidste 11 - 12 dage af drægtighedsperioden.

Rode- og beskæftigelsesmateriale:
I stier med op til 18 dyr skal der være 2 træklodser i kæde eller holder eller halmhæk på 60/80 cm.

Spaltegulv:
1,3 m2 sammenhængende fast og/eller drænet gulv (15% åbning) pr. so og 0,95 m2 pr. gylt.
Det faste/drænede gulv skal være med strøelse.

Arealkrav:
Stierne skal være min. 3 m på det smalleste sted (inventarhøjde).
Varierende arealkrav i stier med 2 - 17 søer fra 2,8 m2 pr. so ved 2 søer til 2,26 m2 pr. so ved 17 søer. Fra 18 - 39 søer er arealkravet 2,25 m2 pr. so. Over 39 søer er kravet 2,025 m2 pr. so.
Kravet til gylte er 1,9 m2 i stien med op til 10 gylte. De næste 10 gylte skal have 1,7 m2 pr. gylt.
Aflastningsstier:
Der gælder ingen 3-meter regel. Min. 3,5 m2 pr. sti. Min. 2,8 m2 pr. dyr. Max. 3 dyr pr. sti.

Sygestier:
Areal som i aflastningsstier. Derudover afkølingsfaciliteter og varmekilde samt blød bund. Om fornødent isolering og strøelse (dyr med sår).

Fravænnede grise, klimastald, smågrisestald
Rode- og beskæftigelsesmaterialer:
Reb eller 2 træklodser på gulvet i kæde og/eller holder i stier med op til 18 dyr eller halmhæk på 60/80 cm.
Tørfoder i manipulerbar foderautomat er kun rodemateriale. Mindst 1 automat i sti med op til 18 grise. Suppleres med beskæftigelsesmateriale, reb eller klods, der ikke ligger på gulvet.

Spaltegulv:
Fuldspaltegulv af beton med maksimalt 14 mm spalteåbning og minimum 50 mm bjælkebredde og fuldspaltegulve af metal og/eller plast er tilladt indtil 1. juli 2015.

I stier, der alene anvendes til smågrise, er der krav om, at mindst 1/2-delen af minimumsareal-kravet skal være fast eller drænet gulv (10% åbning).

Overbrusning:
I nye stalde fra 1. juli 2000. I alle stalde fra 1. juli 2015. Ingen krav til dyr < 20 kg.

Arealkrav:
0 - 10 kg --- 0,15 m2
10 - 20 kg -- 0,20 m2
20 - 30 kg -- 0,30 m2
30 - 40 kg -- 0,40 m2

Sygestier:
Arealkrav-----1 dyr i stien-----Flere dyr i stien
7 - 15 kg --------0,41---------0,36
15 - 30 kg -------0,69---------0,58
30 - 60 kg -------1,14---------0,91

2/3-del skal være med blødt underlag. Om fornødent isolering og strøelse (store brok og sår).
Varmekilde og afkølingsfaciliteter.


Polte og slagtesvin
Avls- og slagtesvin defineres som svin fra de er 10 uger gamle og indtil indsættelse i løbeafde-ling eller indtil slagtning.

Rode- og beskæftigelsesmateriale:
2 stk. reb eller træklodser på gulvet i kæde eller holder i stien med op til 18 dyr. Det skal være manipulerbart eller en halmhæk 60/80 cm bred.
Tørfoder i manipulerbar foderautomat er kun rodemateriale. Mindst 1 automat i sti med op til 18 dyr. Suppleres med beskæftigelsesmateriale, reb eller klodser, der ikke behøver at røre gulvet.

Spaltegulv:
Min. 1/3-del fast eller drænet gulv (10% åbning) fra 1. juli 2015.
Fuldspaltegulv af beton med maksimalt 18 mm spalteåbning og minimum 80 mm bjælkebredde indtil 1. juli 2015.
Overbrusning: Nye stalde efter 1. juli 2000 og alle stalde fra 1. juli 2015.

Arealkrav:
30 - 50 kg ---0,40 m2
50 - 85 kg ---0,55 m2
85 - 110 kg - 0,65 m2
110 kg -------1,00 m2

Sygestier:
Arealkrav-----1 dyr i stien-------Flere dyr i stien

  • 30 - 60 kg --------- 1,14-------0,91
  • 60 - 100 kg --------1,70-------1,29
  • 100 - 130 kg -------2,05-------1,53
  • 130 - 150 kg -------2,28------ 1,69

2/3-del af minimumsarealkravet skal være med et blødt underlag. Om fornødent isolering af dyr i stien med strøelse (store brok og sår).
Varmekilde og afkølingsfaciliteter.


Udleveringsfaciliteter:
Udleveringsrum skal opfylde de samme krav som stalde mht. gulvtype, arealkrav, overbrusning osv.
I udleveringsfolde, hvor dyrene er i transit, er der ingen krav.