Har alle dine medarbejdere lovpligtigt medicinhåndteringskursus?

Husk, at alle, der behandler svin med medicin, skal have deltaget i et 8 timers medicinhåndteringskursus, og at bevis på dette skal kunne fremvises ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg (Undtaget er landmænd, der havde arbejdet med svin i mere end et halvt år ved lovens indtræden 1. januar 2007). Vi anbefaler, at I sikrer jer, at der er helt styr på dette inden kontrolkampagnen vedrørende flokbehandling i de kommende måneder.

DANVET K/S afholder løbende kurser på dansk og engelsk, når der er deltagere nok til et hold, så sørg for at tilmelde jeres nye medarbejdere.