Nyheder

MRSA i danske svinebesætninger

Der er igen gang i debatten om MRSA-bakterien og Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning omkring håndtering af sygdommen, som kan ses på www.sst.dk

MRSA er forkortelsen for en Staphylokok-bakterie, som er resistent overfor det medicin man almindeligvis anvender mod staphylokokker. Svin bærer MRSA på huden eller i trynen og i stalden vil man oftest også kunne finde bakterien i støvet, på alle overflader og i luften. Den type MRSA, der findes hos svin kaldes MRSA 398 og denne type er kun sjældent forbundet med alvorlig sygdom. Det vides at 30-80 % af de mennesker, der opholder sig i MRSA-positive besætninger, bliver bærere af MRSA 398. Oftest varer bærertilstanden kun få dage.

Bakterien giver ikke sygdom hos grisene og hos mennesker er den oftest årsag til overfladiske hud-infektioner. I tilfælde af immunsvækkelse kan den dog forårsage alvorligere infektioner, men det er sjældent. Smitte mellem mennesker kan forekomme, oftest mellem folk i samme husstand. Man behøver derfor ikke være bekymret for at have besøgende eller smitte mennesker i skole/daginstitution/svømmehal eller ved idrætsudøvelse. Overførsel af bakterien ved håndtering eller indtagelse af svinekød er heller ikke påvist.

Landmandens oplysningspligt

  • Skal orientere ved salg af grise
  • Avl og opformering: Skal stå på den supplerende sundhedsdeklaration
  • Personalet skal informeres og APV skal informere om foranstaltninger ved MRSA


Forebyggelse af videresmitte fra staldområdet

  • Der skal skiftes fra staldtøj til rent tøj
  • Det rene tøj skal opbevares i et lukket skab og må ikke have direkte kontakt med staldtøj
  • Vask hænder med sæbe
  • Tør hænder med papirservietter
  • Afsprit hænderne