Medicinering og resistens

Antibiotikas effekt er forskellig alt efter hvilken type, der er tale om, og hvilken bakterie der ønskes behandlet. Nogle antibiotikatyper vil være absolut effektive med enkeltbehandlinger, mens andre kræver længere behandlingstid for at have effekt. Antibiotika som flouroquinoloner, amioglykosider og colistiner kan med fordel anvendes som enkelt behandlnger.

Andre som penicilliner, cephalosporiner, makrolider og lincosamider skal bruges over en længere periode for at have tilstrækkelig effekt. Dette kan også opnås ved at mindske doseringsinterval til f.esk. 2 gange daglig.

Udenlandske resistensforskere heriblandt Professor Peter Siley Bradfor Universitet mener vores nuværende holdning til behandling på det veterinære område bør revideres. Han postulerer, at hvis der er set effekt på 90 pct af dyrene, kan behandlingen stoppes. Endvidere mener godtgør han, at jo før der flokbehandles, jo mindre risiko er der for udvikling af resistens.
Undersøgelser i Danmark viser da også, at behandlingsmængden mod lawsonia kan reduceres, hvis der behandles umiddelbart før, der er klinisk udbrud. Det er hans og andre europæiske forskeres holdning, at der er mindre risiko for udvikling af resistens, hvis der behandles inden sygdomsudbrud. Dette er i direkte modstrid med den danske lovgivning og holdning hos danske resistewnsforskere.