Nedbring dødeligheden i farestalden

Fokus i farestalden
LMO er gået sammen med henholdsvis dyrlægerne i Danvet og LVK omkring et fælles koncept for at sætte fokus på farestalden. Sammen med dig og dine ansatte laver vi et projekt med fokus på sundhed, fodring og management i din farestald.

Der er ingen nem vej til succes i farestalden. Der er ingen mirakelmidler der lige kan løse alle problemer. Det handler om at gøre de rigtige rutiner hver eneste dag samt have styr på sundheden og fodringen i besætningen.

Alle sten bliver vendt i jagten på et bedre resultat på bundlinjen. Konceptet har en fast pris og fast antal uger i projektet så du ved præcist hvad du siger ja til. Prisen er 30.000 kr. inkl. pattegrise USK og second opinion dyrlæge.

Målet er at hæve effektiviteten i din farestald. Mulige succeskriterier for projektet:

  • Lavere dødelighed
  • Flere fravænnede grise
  • Flere levendefødte af de totalfødte grise
  • Højere fravænningsvægt
  • Færre ammesøer
  • Mindre arbejde i farestalden

Der laves en USK-undersøgelse på alle døde smågrise i et ugehold. Herefter gennemgår 2 second opion dyrlæger sundhedsniveauet i besætningen. En managementkonsulent gennemgår rutinerne i farestalden, og foderblandingerne bliver gennemgået af en fodringskonsulent.

Alle analyserne munder ud i en fælles handlingsplan udarbejdet af dyrlæge, konsulent, landmand og medarbejdere. Herefter kommer managementkonsulenten på 2 opfølgningsbesøg hvor den igangsatte handlingsplan vurderes og tilrettes. Dyrlægen følger op ved de ordinære dyrlægebesøg.